Kon Rẫy: Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh

03/06/2023 06:06

Những năm qua, huyện Kon Rẫy chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết: “Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, UBND huyện Kon Rẫy tăng cường chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy phối hợp các cấp, ngành và các địa phương trên địa bàn tích cực, chủ động tham mưu xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, toàn diện. Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về DQTV, nhất là Đề án “Tổ chức, xây dựng, huấn luyện hoạt động và chế độ, chính sách đối với DQTV trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 và năm 2022”. Qua đó, tạo mọi điều kiện và nguồn lực để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, toàn diện, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Theo đó, huyện Kon Rẫy xây dựng Đề án “Tổ chức, xây dựng, huấn luyện hoạt động và chế độ, chính sách đối với DQTV trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2021 và năm 2022” để cụ thể hóa các nội dung thực hiện đảm bảo, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, nhất là chất lượng chính trị; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập chiến đấu hiệu quả, phù hợp đặc điểm địa bàn.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Kon Rẫy giúp dân phát quang đường làng. Ảnh: H.T

 

Trung tá Mai Công Thơ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Kon Rẫy cho biết: “Trong công tác huấn luyện, chúng tôi luôn bám sát và thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, an toàn thao trường, bãi tập. Nội dung huấn luyện đảm bảo thiết thực, kết hợp giữa chiến đấu trị an với phòng không nhân dân, các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị; phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phương án phòng cháy chữa cháy rừng để khi có tình huống phát sinh không bất ngờ, bị động. Trong năm 2023, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng và hiệu quả”, huyện phấn đấu có 100% đơn vị chấp hành nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu; 100% đạt yêu cầu huấn luyện, trong đó có từ 75-80% đạt khá, giỏi”.

Để nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ, huyện Kon Rẫy chỉ đạo ban CHQS các xã, thị trấn tăng cường phát hiện nguồn, tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ để giới thiệu với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở xem xét kết nạp, phát triển đảng viên mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ.

Trong 2 năm 2021 - 2022, Ban CHQS huyện Kon Rẫy đã tổ chức được 9 lớp tập huấn cho 232 người, gồm cán bộ Ban Chỉ huy, cấp trung đội, thôn đội, tiểu đội và khẩu đội. Qua tập huấn đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Kết quả, hằng năm đã huấn luyện 100% cơ sở DQTV, quân số huấn luyện đạt trên 90%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi.

 Bên cạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng DQTV của huyện Kon Rẫy luôn chú trọng công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới với nội dung, hình thức phù hợp thực tiễn; phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, góp phần ổn định đời sống, sản xuất của đồng bào.

Từ năm 2021 đến nay, lực lượng DQTV huyện vừa huấn luyện, vừa làm công tác dân vận giúp nhân dân trên 1.030 ngày công lao động, như: nạo vét kênh, mương chống hạn, làm đường nông thôn, vệ sinh môi trường; huy động 677 lượt người trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, tết, các ngày lễ trọng đại của đất nước, địa phương.

Ban CHQS các cấp và chính quyền các địa phương trên địa bàn Kon Rẫy chú trọng tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, quan tâm chế độ chính sách của lực lượng dân quân tự vệ. Qua đó kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Có thể khẳng định rằng, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền và Ban CHQS huyện Kon Rẫy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng DQTV địa phương toàn diện về chính trị tư tưởng, công tác huấn luyện, đào tạo với những kế hoạch, giải pháp đồng bộ, cụ thể và hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Kon Rẫy ngày càng vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.                

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác