Kon Plông: Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

22/08/2019 06:04

Chiều 21/8, UBND huyện Kon Plông tổ chức Hội nghị Tổng kết sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: VP

Năm học 2018-2019 vừa qua, mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn huyện từng bước được sắp xếp hợp lý hơn. Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện cũng đã kịp thời tham mưu UBND huyện các phương án sắp xếp lại đơn vị trường theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các phương pháp dạy học tích cực đã được ngành Giáo dục-Đào tạo huyện triển khai có hiệu quả, được áp dụng và nhân rộng ở hầu hết các đơn vị trường học. Mạng lưới trường, lớp học thường xuyên được củng cố và phát triển. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tiếp tục được chú trọng. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được duy trì. Công tác xây dựng xã hội học tập đã được triển khai đồng bộ và được UBND các xã đặc biệt quan tâm.

Nhờ đó, toàn huyện đã huy động được 98,3% số trẻ vào lớp mẫu giáo, trong đó có 99,3% số trẻ 5 tuổi; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học trung học cơ sở đạt 98%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông đạt 99,7%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia đạt 97,6%.

Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục-Đào tạo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động và tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới theo lộ trình của Bộ Giáo dục-Đào tạo; rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn huyện để từ đó xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo kịp thời cho dạy học chương trình mới, đặc biệt là lớp 1 triển khai năm 2021-2022; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo hướng giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của địa phương; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2780/KH-UBND ngày 2/12/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”…

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 3 đơn vị dẫn đầu khối thi đua thuộc ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh năm học 2018-2019; UBND huyện tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 318 lao động tiên tiến, 39 chiến sĩ thi đua và 12 học sinh đạt các giải cấp tỉnh.

Trao Giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: VP

 

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác