Kiểm tra tình hình an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa

17/05/2024 11:29

Sáng 17/5, Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và tình hình hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024” của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa (tại xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô).
Kiểm tra tình hình thực tế công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động tại Nhà máy Thủy điện Đăkrơsa. Ảnh: TH

 

Theo báo cáo của đơn vị tại buổi làm việc, tổng số lao động đang làm việc của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa là 33 người, hầu hết đều được huấn luyện thực hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Đơn vị có 11 loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã được kiểm định.

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, hàng năm, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa triển khai xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ; thành lập huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; có chế độ bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong môi trường nguy hiểm…

Hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024”, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa thực hiện treo băng rôn tại các khu vực sản xuất; kiểm tra, đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và nguy cơ cháy nổ…

Đoàn kiểm tra làm việc về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động của Nhà máy Thủy điện Đăkrơsa. Ảnh: TH

 

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa thực hiện tốt việc trang bị bảo hộ lao động cho người lao động, có trang bị đầy đủ phương tiện, túi cấp cứu, phương tiện phòng chống cháy nổ, kiểm định trang thiết bị theo qui định; đã bố trí cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa chưa thực hiện quan trắc môi trường lao động đúng theo quy định; chưa huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho người lao động; chưa khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động khi tiếp xúc yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.

Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa phát huy những kết quả đạt được; đồng thời chú ý khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người lao động về công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Thùy Hương

Chuyên mục khác