Huyện Đăk Tô phát động phong trào thi đua năm 2023

12/05/2023 17:39

Chiều 12/5, UBND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2023 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn huyện.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TL

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đăk Tô nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Theo đó, một số phong trào thi đua yêu nước như: “Huyện Đăk Tô chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, “Nhân dân huyện Đăk Tô đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023)… được triển khai sâu rộng, hiệu quả, qua đó góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn.

Năm 2022, toàn huyện Đăk Tô có 47/53 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 15/18 cơ quan, đơn vị thuộc huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 5/9 xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2023 trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện với mục tiêu: Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Tô khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự. Đồng thời, củng cố, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được biểu dương, khen thưởng.

Tấn Lộc

 

Chuyên mục khác