Họp đánh giá, rút kinh nghiệm đại hội điểm Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy lần thứ IV năm 2024

21/05/2024 15:51

Chiều 21/5, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV năm 2024 tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy lần thứ IV năm 2024 (đại hội điểm cấp huyện). Đồng chí Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh:YĐ

 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan; các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh và các huyện, thành phố.

 Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình chỉ đạo, tổ chức và đánh giá, rút kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp huyện tại huyện Sa Thầy.

Theo báo cáo đánh giá của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh về công tác tổ chức đại hội điểm cấp huyện được triển khai đảm bảo theo đúng tiến độ, chương trình, kế hoạch đề ra; các nội dung, hoạt động cơ bản được triển khai theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh; cơ cấu số lượng đại biểu được lựa chọn theo thành phần dân tộc, độ tuổi đảm bảo đúng theo yêu cầu; số lượng đại biểu đến dự đông đủ. Đại hội đã được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, ý nghĩa và diễn ra thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên đại hội điểm cấp huyện vẫn còn một số hạn chế như trong công tác phối hợp tham mưu của các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội huyện chưa tốt; việc phối hợp thẩm định các nội dung, văn kiện đại hội của các ban giúp việc cho Huyện uỷ còn chậm dẫn đến việc cho ý kiến của Huyện ủy đối với các nội dung Ban chỉ đạo Đại hội huyện trình chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc và Ban chỉ đạo Đại hội huyện Sa Thầy còn chưa nhịp nhàng, chưa kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh tham gia ý kiến cụ thể, chi tiết đối với các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền về Đại hội còn hạn chế, thiếu các panô, khẩu hiệu tuyên truyền trước khi Đại hội diễn ra; chưa có hoạt động nhằm tạo điều kiện để các đại biểu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Công tác phối hợp xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện để tổ chức Đại hội chưa được thực hiện tốt, chưa có phương án bố trí máy phát điện dự phòng nên còn xảy ra sự cố mất điện khi Đại hội diễn ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu ra nhiều ý kiến về những mặt được và chưa được trong công tác tổ chức đại hội điểm cấp huyện, từ đó thảo luận, thống nhất các nội dung để các huyện, thành phố còn lại chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội của đơn vị mình trong thời gian tới.

Y Đô

 

Chuyên mục khác