Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

02/03/2018 17:51

Chiều 2/3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.

Năm 2017, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, vùng đất, cuộc sống và sinh hoạt của người dân Kon Tum nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Một số chuyên ngành hoạt động sáng tạo nghệ thuật có hiệu quả như Mỹ thuật, Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc.

Thông qua các đợt đi thực tế tại các địa phương trong nước và nước ngoài, hội viên đã sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng và giá trị học thuật cao, trong đó có một số tác phẩm được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao thưởng.

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong năm 2017
Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong năm 2017

 

Năm 2018, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Trung ương về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết TW 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chú trọng sáng tác và quảng bá tác phẩm Văn học Nghệ thuật về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia các cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật do Trung ương phát động; sáng tác các tác phẩm ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Nga biểu dương những kết quả đạt được của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Hội cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp hội viên; bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động văn học nghệ thuật; tiếp tục bám sát thực tiễn của đất nước và địa phương, tiếp thu những tinh hoa của văn học, nghệ thuật của đất nước và thế giới, sáng tạo ra những tác phẩm hay, có hàm lượng học thuật cao, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn ngày càng cao của nhân dân...

Trao Quyết định kết nạp hội viên mới

 

Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã làm lễ kết nạp 5 hội viên mới và khen thưởng 6 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017.

Tin, ảnh: Quang Định

Chuyên mục khác