Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

27/10/2023 16:33

Ngày 27/10, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Đăk Hà tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023.
Các đội tham gia tiết mục trình diễn. Ảnh: TVH

 

Tham gia Hội thi có 5 đội đến từ các xã: Ngọc Réo, Đăk Pxi, Đăk Long, Đăk Mar, Đăk La (7 thành viên/đội).

Tại Hội thi, các đội dự thi thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật làm sáng tỏ và truyền tải những nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội, cộng đồng và người dân vùng đồng bào DTTS trong việc thực hiện các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Đồng thời, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững vùng DTTS và miền núi; đẩy lùi tình trạng tảo hôn và xóa bỏ tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS ngày một tốt hơn.

Hội thi lần này nằm trong khuôn khổ Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2023, thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I (từ năm 2021-2025) của Thủ tướng Chính phủ.

Trần Vũ Hùng

Chuyên mục khác