Hội thảo Sách khoa học lịch sử lực lượng vũ trang huyện Đăk Tô lần thứ nhất

18/11/2016 18:12

Chiều 17/11, Huyện ủy Đăk Tô tổ chức Hội thảo khoa học sách lịch sử lực lượng vũ trang huyện lần thứ nhất.
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Xuân Anh

 

Nhằm giáo dục truyền thống và truyền thụ kinh nghiệm cho các thế hệ hiện tại và tương lai, Ban chỉ đạo biên soạn sách lịch sử lực lượng vũ trang huyện Đăk Tô đã nghiên cứu, biên soạn hoàn thành tập bản thảo “Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Tô 1945 – 2015”.

Tập bản thảo khoảng hơn 200 trang giấy A4, đề cập các sự kiện, nội dung hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Tô xuyên suốt hơn 70 năm qua.

Bố cục gồm 4 chương: Chương mở đầu - Đăk Tô, vùng đất, con người và truyền thống chống giặc ngoại xâm. Chương một- Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Tô trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. Chương hai - Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Tô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Chương ba- Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Tô trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 1975-2015.

Tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến bổ ích vào bản thảo để Ban Biên soạn tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng nội dung, đảm bảo điều kiện xuất bản, phát hành vào dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh 24/4/1972-24/2/2017.

Xuân Anh

Chuyên mục khác