Hội nghị triển khai Nghị định số 99 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

22/03/2023 11:08

Sáng 22/3, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng lý biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: YĐ

 

Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên quán triệt, phổ biến một số nội dung mới, cơ bản của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và công tác triển khai thi hành Nghị định; triển khai một số quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tác động của Nghị định 99/2022/NĐ-CP đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành trao đổi, thảo luận những tác động của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đối với hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm tại các tổ chức tín dụng; một số quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đồng thời trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định và đề xuất, kiến nghị những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong quá trình đăng ký biện pháp bảo đảm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp thu những đề xuất, kiến nghị và xin ý kiến hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện Nghị định 99/2022/NĐ-CP. Đồng thời, lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan liên quan trực tiếp tham mưu xử lý lĩnh vực về đăng ký biện pháp bảo đảm, tăng cường nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định.

Y Đô

 

Chuyên mục khác