Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp hoạt động

18/11/2023 06:43

Chiều 17/11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028 về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh: YĐ

 

Chương trình phối hợp hoạt động tập trung vào các nội dung: Phối hợp chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cựu chiến binh, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức hoạt động an sinh, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên thanh niên, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở; phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện xã hội…

 Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028. Ảnh: YĐ

 

Chương trình ký kết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và hội viên CCB về công tác phối hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đoàn Thanh niên với Hội CCB tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đoàn thể và nhân dân.

Y Đô

Chuyên mục khác