Đo sự hài lòng và tinh thần tận tâm, tận tụy

11/05/2023 06:05

Qua kết quả công bố các chỉ số đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp mang tầm quốc gia năm 2022 thì phần lớn các chỉ số tỉnh ta đều tăng thứ hạng, tăng mức độ hài lòng so với năm trước. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để tăng hơn nữa thứ hạng và sự hài lòng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi công vụ phải đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, học tập và làm theo Bác về tận tâm, tận tụy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025: “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao rõ rệt Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)”. Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh ta đã không ngừng nỗ lực để từng bước cải thiện các chỉ số. Điều đáng mừng là theo kết quả công bố các chỉ số năm 2022 (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự  phục vụ hành chính quy mô quốc gia (SIPAS), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)), Kon Tum chúng ta đã được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân những đánh giá tích cực, có 3/4 chỉ số tăng về thứ hạng, 1/4 chỉ số giữ nguyên về thứ hạng. Đặc biệt, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của doanh nghiệp khu vực tư nhân) đạt cao nhất trong 17 năm qua,  đạt 64,89 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc so với năm 2021.

Qua kết quả chấm điểm của các chỉ số mang tầm quốc gia đã phần nào thể hiện hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh trong  thời gian qua. Các cấp, các ngành đã có sự thay đổi tư duy, nhận thức về phương pháp giải quyết công việc theo hướng phục vụ và cầu thị; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng năng động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đề cao tinh thần tận tâm, tận tụy trong thực thi công vụ. Ảnh: NP

 

Năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc tiếp tục giữ vững và cải thiện thứ hạng, điểm số các chỉ số đo sự hài lòng, tạo tiền đề thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả giai đoạn là hết sức cần thiết. Trong nhiều giải pháp để tăng thứ hạng, tăng sự hài lòng thì việc nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tinh thần học tập và làm theo Bác về tận tâm, tận tụy theo Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2023 của mỗi cán bộ, đảng viên là hết sức quan trọng.

Vì thực tế cho thấy các chủ trương, đường lối được thể hiện chủ yếu, trực tiếp qua hệ thống công vụ và đội ngũ cán bộ chính là những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ. Nếu một bộ phận cán bộ thiếu năng lực, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm thì cho dù chủ trương, chính sách đúng và thông thoáng cũng không thể tránh được tình trạng “trên thông - dưới tắc”. Vì có những vấn đề mặc dù đã quy định cụ thể, thủ tục hành chính cũng hết sức thông thoáng nhưng do năng lực, nhận thức của một bộ phận cán bộ nên sự việc tuy dễ lại hoá thành khó; rồi nhiều thủ tục mới được đặt ra nhưng năng lực giải quyết của cán bộ hạn chế cộng với tư tưởng cũ đã trở thành vật cản lớn. Bên cạnh đó, cũng có không ít cán bộ có năng lực nhưng lại thiếu kỹ năng cả trong giao tiếp, ứng xử cũng như giải quyết công việc nên thay vì phục vụ, lại có thái độ ban phát, ứng xử thiếu văn hoá; cũng có những cán bộ cố tình gây khó dễ bằng cách giải quyết công việc chậm, cố tình sai hẹn đã khiến cho nhiều người dân phàn nàn, khó chịu… 

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Tỉnh ủy tổ chức mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, từ những kết quả đạt được của các chỉ số đo sự hài lòng, từ những hạn chế, vướng mắc trong thực tế đã được chỉ ra, các cấp, các ngành cần phải nhìn nhận nghiêm túc, có phương hướng phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Các chỉ số xếp được thứ hạng cao cần tiếp tục duy trì và nâng cao hơn về chất lượng; với chỉ số mà kết quả còn ở mức thấp cần được xem xét cụ thể nguyên nhân, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành một cách toàn diện, đồng bộ để có sự  cải thiện. Một trong số các biện pháp để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đó là mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nỗ lực thực hiện tốt Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

Đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện ý chí, bản lĩnh, tận tâm, tận tụy, không nề hà gian khó, luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhất các công việc được giao sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo nên chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tăng sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ sự phát triển, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác