Điểm sáng trong công tác ủy thác cho vay vốn

28/10/2023 06:09

Sâu sát với cơ sở, gần gũi với hội viên là cách làm của Hội Nông dân huyện Kon Rẫy trong triển khai công tác ủy thác cho vay vốn từ Ngân hàng CSXH. Bằng cách làm này, Hội đã giúp cho hàng ngàn lượt hội viên nông dân được hưởng chính sách vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thời gian qua các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH triển khai công tác ủy thác cho vay vốn. Huyện hội đã chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn hướng dẫn cho các chi hội, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) bám sát các văn bản đã ký kết với Ngân hàng CSXH để thực hiện đúng định hướng. Theo đó, quy trình cho vay đối với hộ nghèo được cấp hội cơ sở thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, dân chủ, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng.

Từ hoạt động vay vốn của các cấp hội, hội viên nông dân có nguồn vốn phát triển kinh tế. Ảnh: T.T

 

Hội Nông dân huyện Kon Rẫy đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ chuyên trách công tác ủy thác cho vay vốn của các cấp hội trên địa bàn. Các buổi tập huấn tập trung ở các nội dung trọng tâm: Chương trình tín dụng; cơ chế, chính sách và văn bản mới; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số về sản phẩm cho vay, sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng CSXH. Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội trực thuộc thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn và đơn vị liên quan, tích cực tuyên truyền về tính thiết thực trong công tác ủy thác vốn vay.

Hằng tháng, hội nông dân các xã, thị trấn đều cử cán bộ hội bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình thực tiễn tại địa phương. Các cấp hội luôn giữ liên hệ mật thiết với các tổ trưởng tổ TK&VV để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ, giải quyết những khó khăn, tồn tại của hội viên, nông dân trong hoạt động vay vốn. Việc mở sổ theo dõi hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH thường xuyên thực hiện nhiều nội dung như: Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các chính sách tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; triển khai chuyển đổi số trong cung cấp, sử dụng các sản phẩm cho vay, sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng CSXH cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đồng bào DTTS; thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác của tổ TK&VV, tập trung vào các đơn vị, địa bàn có chất lượng hoạt động yếu hoặc tiềm ẩn nợ xấu phát sinh để kịp thời tháo gỡ.

Hội viên nông dân huyện Kon Rẫy phát triển mô hình nuôi hươu lấy nhung. Ảnh: TT

 

Bà Đinh Thị Bích Đào- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kon Rẫy thông tin: Tổng dư nợ Hội quản lý đến nay là 122.073 triệu đồng/42 tổ TK&VV với 1.962 hộ vay. Qua theo dõi, các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, thực hiện việc đóng lãi, gửi tiết kiệm và thu nợ đến kỳ hạn đảm bảo; số nợ quá hạn thấp. Từ nguồn vốn vay ủy thác, các cấp hội nông dân khuyến khích hội viên nâng cao ý chí khởi nghiệp phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đồng thời, Hội Nông dân huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản cho hội viên nông dân.

Từ hoạt động cho hội viên vay vốn, các cấp hội nông dân ở huyện đã góp phần quan trọng, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Với những kết quả đã đạt được từ hoạt động vay vốn, có thể nhận thấy, Hội Nông dân huyện Kon Rẫy đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc kết nối, hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Kon Rẫy tiếp tục triển khai công tác ủy thác vốn vay từ Ngân hàng CSXH đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao đời sống của hội viên, nông dân trên địa bàn.

Tất Thành

Chuyên mục khác