Đăk Hà: Triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

23/08/2023 10:46

Sáng 23/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.
Các trường vinh dự được nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Ảnh: NS

 

Hội Khuyến học huyện tặng Giấy khen cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi. Ảnh: NS

 

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng DTTS được đẩy mạnh; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chuẩn mực và không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; từng bước điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, các chương trình, phần mềm phục vụ cho công tác quản lý giáo dục, dạy học được sử dụng ngày càng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục…

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà xác định tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đổi mới có hiệu quả các giải pháp, nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; triển khai dạy và học ngoại ngữ theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2025 và triển khai có hiệu quả CTGDPT, đặc biệt là CTGDPT 2018…

Tại Hội nghị, 2 tập thể và 81 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Hội Khuyến học huyện tặng Giấy khen cho 429 học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp huyện và cấp tỉnh năm học 2022-2023; Công ty Bảo Việt Kon Tum tặng học bổng cho 7 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập năm học 2022-2023. Cũng trong dịp này, có 5 đơn vị trường đã vinh dự được nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1.

Nay Săt

Chuyên mục khác