Đăk Glei: Tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

22/08/2019 10:54

Ngày 21/8, huyện Đăk Glei tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: AL

 

Trong những năm qua, lực lượng Công an huyện Đăk Glei đã chủ động tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 450 tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ 400 vụ việc có liên quan và tự giác giao nộp 350 súng tự chế; 52 đao, kiếm, mã tấu…

Trong thời gian tới, Công an huyện Đăk Glei tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta…; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn vững mạnh.

Tại hội nghị, UBND huyện Đăk Glei khen thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

A Lộc

 

Chuyên mục khác