Đại hội XI Công đoàn huyện Tu Mơ Rông

31/05/2023 19:46

Ngày 31/5, Công đoàn huyện Tu Mơ Rông tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có 95 đại biểu đại diện cho 1.355 đoàn viên công đoàn của 59 công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: HN

 

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn huyện Tu Mơ Rông tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị đề ra. Trong đó, làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt an sinh xã hội và chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, hoạn nạn… Trong nhiệm kỳ, Công đoàn huyện đã phấn đấu đạt và vượt 9/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2023 - 2028: 100% cán bộ công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn; 100% CĐCS hưởng ứng xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”; 100% CĐCS phối hợp với cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có từ 60% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên đạt chuẩn văn hóa theo quy định; 100% doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện đủ điều kiện thì thành lập tổ chức công đoàn cơ sở; 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện được giám sát một lần về thực hiện chính sách của đoàn viên, người lao động theo quy định; phấn đấu 100% người lao động trong các cơ quan, đơn vị gia nhập và được kết nạp vào các tổ chức công đoàn; trong nhiệm kỳ có ít nhất 200 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Hữu Nam

Chuyên mục khác