Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Ngọc Hồi

21/05/2024 15:21

Sáng 21/5, huyện Ngọc Hồi tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2019 - 2024. Tham dự có hơn 130 đại biểu là các cá nhân và đại diện các tập thể điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang huyện.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: VT

 

Trong 5 năm qua, để phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện gắn với nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong LLVT trên địa bàn huyện, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã nghiên cứu, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng phù hợp, sát với từng giai đoạn, trong từng nhiệm vụ. Qua đó, đã giúp cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả, thiết thực; động viên, khích lệ mọi cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột kích nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của LLVT huyện, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của huyện. Qua đó, giúp cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao nhận thức; phát huy vai trò, trách nhiệm; đoàn kết thống nhất; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trong 5 năm qua, huyện đã khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua cho hơn 65 tập thể, 190 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng hằng năm và trong thực hiện các nhiệm vụ. LLVT huyện đã được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vào năm 2022.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: VT

 

Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện về thi đua ái quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng đúng đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát mọi hoạt động của LLVT huyện, đi sâu vào đời sống bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị đoàn viên gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của huyện, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Phong trào thi đua quyết thắng hướng mạnh vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tình cảm cách mạng và niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện liên hoàn, vững chắc; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và bảo đảm tốt trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Tại Đại hội, 10 tập thể, 24 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng.

Văn Tùng

Chuyên mục khác