Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

21/06/2024 06:07

Ngày 20/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2024 -2029. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Đăk Hà, cùng 154 đại biểu chính thức dự Đại hội.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: MT

 

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm - Phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà luôn phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VI đã đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật, qua việc triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững", đã nhận được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: MT

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trung Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đăk Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Mặt trận huyện Đăk Hà phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ huyện, phấn đấu huyện Đăk Hà đạt nông thôn mới vào năm 2025; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững"; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp, đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, tăng cường phối hợp với chính quyền quyết tâm xây dựng khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Với quyết tâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới; thực hiện dân chủ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VII ra mắt. Ảnh: MT

 

Tại Đại hội, các đại biểu hiệp thương cử 54 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029; cử 22 đại biểu chính thức 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, khen thưởng 11 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Minh Thái

Chuyên mục khác