Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy lần thứ IV năm 2024

16/05/2024 18:28

Chiều 16/5, huyện Sa Thầy tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024. Dự Đại hội có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh và các huyện, thành phố; đoàn đại biểu huyện Tà Veng, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia cùng 150 đại biểu đại diện cho 32.428 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: YĐ

 

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy lần thứ III đề ra.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn được duy trì ổn định ở mức khá cao. Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã có những phát triển nhanh, bền vững; đã đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất; triển khai có hiệu quả một số mô hình trồng cây công nghiệp, các làng khai thác thủy sản ven lòng hồ vùng đồng bào DTTS sinh sống.

Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư mạnh mẽ, các chính sách hỗ trợ vùng khó khăn được triển khai kịp thời, có chất lượng, được người dân ủng hộ, thể hiện được tính dân chủ, trách nhiệm của người được hưởng lợi.

Đời sống nhân dân cơ bản được cải thiện, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS số có nhiều khởi sắc. Đã từng bước rút ngắn dần khoảng cách phát triển giữa vùng thuận lợi so với các vùng khó khăn trên địa bàn huyện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bà con đồng bào DTTS đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các hủ tục và đang sửa đổi các phong tục, tập quán không còn phù hợp.

Các dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, chăm lo đời sống cho các hộ đồng bào DTTS được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời. Quốc phòng - an ninh đảm bảo, không để xảy ra các vấn đề phức tạp trong vùng đồng bào DTTS…

Với chủ đề “Các dân tộc huyện Sa Thầy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy lần thứ IV đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2024-2029: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người đồng bào DTTS; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của huyện; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào DTTS; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng mục tiêu giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn, vùng  đồng bào DTTS sinh sống; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: YĐ

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hôi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Sa Thầy đã đạt được trong chặng đường 5 năm qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc huyện Sa Thầy tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương; tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường; chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân, khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho đồng bào các DTTS; chăm lo, thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào DTTS; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín là người DTTS. Đồng bào các DTTS tiếp tục không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh ra mắt Đại hội. Ảnh: YĐ

 

Đại hội bầu 22 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS các cấp lần thứ III (2019-2024). Ảnh: YĐ

 

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân; huyện Sa Thầy khen thưởng 16 tập thể, 24 các nhân thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS các cấp lần thứ III (2019-2024).

Y Đô

Chuyên mục khác