Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ngọc Hồi lần thứ IV

22/06/2024 16:59

Ngày 21/6, huyện Ngọc Hồi tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc huyện Ngọc Hồi đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững".
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TT

 

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ; lãnh đạo huyện cùng 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 37.663 đồng bào DTTS trong toàn huyện.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện đã thực hiện thắng lợi Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019 đề ra. Trong đó, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã có những chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng không ngừng được đầu tư, nâng cấp; ý thức phát huy nội lực chuyển biến tích cực, tinh thần cộng đồng luôn được phát huy; đời sống nhân dân được cải thiện góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được thắt chặt; hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS được củng cố, quốc phòng an ninh giữ vững, ổn định.

Đặc biệt, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi với 117 mô hình (trong đó cấp huyện là 33 mô hình, cấp xã/thị trấn 84 mô hình) góp phần xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của mình của đồng bào DTTS. Đồng bào DTTS đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển mạnh diện tích các loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, cây ăn quả, cây mắc ca…

Văn hoá- xã hội vùng đồng bào DTTS có những chuyển biến rõ rệt: Giá trị văn hóa các dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy, nhất là bảo tồn văn hóa phi vật thể và bảo tồn, phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ; có 7/8 xã, thị trấn tổ chức phục dựng, tái hiện các lễ hội đặc sắc, tiêu biểu của đồng bào DTTS. Đến nay, trên địa bàn huyện có 33 nhà rông/38 thôn đồng bào DTTS. 

Đại hội đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tập trung thực hiện trong giai đoạn 2024-2029, trong đó: Tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư lồng ghép thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS; tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi toàn diện, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng; củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn...

Đại hội thông qua Quyết tâm thư, đồng thời bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV, năm 2024.

Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân. Ảnh: TT

 

UBND huyện tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TT

 

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen 2 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen 8 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III giai đoạn 2019 - 2024.

Thanh Tú

Chuyên mục khác