Đại hội Công đoàn Báo Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022

25/08/2017 17:19

Chiều 25/8, Công đoàn cơ sở Báo Kon Tum tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá phong trào viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Báo Kon Tum đã thực hiện đạt và vượt 8 chỉ tiêu đề ra (trong đó có 3 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt). Công đoàn đã phối hợp với cơ quan thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp: chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội…, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; vận động cán bộ, viên chức, lao động tham gia đầy đủ các hoạt động, ủng hộ hơn 6,2 triệu đồng vào các quỹ: vì người nghèo, mái ấm công đoàn…; quan tâm, giúp đỡ xã kết nghĩa Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy).

Ngoài ra, Công đoàn Báo Kon Tum cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; 100% các tổ công đoàn đăng ký thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở; 100% cán bộ viên chức, lao động hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Công đoàn luôn giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Báo Kon Tum tiếp tục cùng với cơ quan thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; tập trung xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Ban Chấp hành Công đoàn khóa IX ra mắt Đại hội . Ảnh: VP

 

Đại hội đã bầu 3 thành viên Ban Chấp hành khóa mới; bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

H.T

Chuyên mục khác