Công nhận 10 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, xóa mù chữ năm 2023

18/06/2024 08:18

UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), xóa mù chữ năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh đã công nhận 9 huyện và 1 thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ năm 2023.
Tu Mơ Rông chú trọng nâng cao chất lượng học sinh DTTS. Ảnh: PN

 

Cụ thể, đối với phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.

Phổ cập giáo dục tiểu học, tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 là 12.880/12.882, đạt tỷ lệ 99,98%; tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (năm học 2022 -2023) là 12.992/13.748, đạt tỉ lệ 94,50%; tổng số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành hương trình tiểu học (tính đến năm học 2022 - 2023) là 46.676/47.692, đạt tỉ lệ 97,87%.

Phổ cập giáo dục THCS, tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập là 39.712; đã tốt nghiệp THCS (tính đến năm học 2022-2023) là 36.778, đạt tỉ lệ 92,61%; tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang học chương rình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp là 27.662/39.712, đạt tỉ lệ 69,66%; tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11 -18 tuổi trên địa bàn có 1.379, số trẻ khuyết tật 11-18 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục có 540/640, đạt tỉ lệ 84,38%.

Phúc Nguyên

 

Chuyên mục khác