Chưa triển khai thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non và phổ thông

24/10/2023 11:21

Ngày 23/10, UBND tỉnh có văn bản số 3626/UBND-KGVX về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023 - 2024.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chưa triển khai thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non và phổ thông trong khi chờ chỉ đạo của Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thu học phí năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí năm học 2021 - 2022 do nhà trường ban hành theo quy định. Riêng các chương trình đào tạo đã đạt chuẩn kiểm định thì mức học phí thu không quá 2,5 lần so với mức học phí năm học 2023 - 2024. 

Chưa thu học phí năm học 2023-2024 với cấp học mầm non và phổ thông. Ảnh: TH

 

Các cơ sở giáo dục công lập hướng dẫn người học thủ tục nộp bản sao hồ sơ hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Người học được lựa chọn một trong các hình thức nộp bản sao hồ sơ gồm bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc. Không được đưa ra quy định bắt buộc người học phải nộp hồ sơ chỉ theo hình thức bản sao chứng thực.

Trường hợp người học có thẻ căn cước công dân và giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức liên quan thì không phải nộp giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh nơi thường trú.

Thành Hưng

Chuyên mục khác