Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xây dựng đơn vị điểm về ATGT năm 2023

22/03/2023 10:50

Sáng 22/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng đơn vị điểm về an toàn giao thông (ATGT) năm 2023.
Các đơn vị biên phòng tỉnh ký cam kết thi đua thực hiện an toàn giao thông. Ảnh: TVP

 

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Thanh Hải- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt các quy định pháp luật của Nhà nước về ATGT, đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện ATGT năm 2023 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Trong đó, xây dựng đơn vị điểm về ATGT có tầm quan trọng, nhằm gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong việc xây dựng đơn vị Quân đội vững mạnh toàn diện.

Cụ thể, chỉ tiêu phấn đấu từ nay đến cuối năm 2023, đầu mối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được lựa chọn xây dựng đơn vị điểm về ATGT và quán triệt triển khai theo đúng kế hoạch, hướng dẫn các cấp; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Đảm bảo 100% quân nhân trong đơn vị được quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ. Kết quả kiểm tra về nhận thức có 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có 70% đạt khá, giỏi trở lên; 100% tập thể, cá nhân đăng ký thi đua và viết cam kết chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật về giao thông đường bộ. Đặc biệt, phấn đấu hướng đến mục tiêu từ nay đến hết năm 2023, BĐBP tỉnh không có vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, không để xảy ra tai nạn giao thông.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác