Bộ CHQS tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động 50

15/05/2024 17:42

Chiều 15/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), giai đoạn 2020-2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2029.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: NL

 

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 của Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, kịp thời đề xuất Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt và thực hiện tốt Cuộc vận động 50, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; vũ khí trang bị, cơ sở vật chất của ngành được sử dụng có hiệu quả, thường xuyên được củng cố, bổ sung đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh; thực hiện tốt 4 mục tiêu của Cuộc vận động, gồm: Quản lý tốt; khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền; bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm. Trong đó, nổi bật như các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ trang bị kỹ thuật được biên chế, hệ thống sổ sách, mẫu biểu thường xuyên được củng cố, thống nhất; thực hiện nghiêm chế độ bảo quản thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 các cấp tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền các văn bản, chỉ thị của các cấp về thực hiện Cuộc vận động; nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông đối với mọi quân nhân trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời gắn thực hiện các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50 với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động 50 (giai đoạn 2020 - 2024). Ảnh: NL

 

Tại Hội nghị, Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho 12 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2020-2024.

Ngọc Lưu

Chuyên mục khác