Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sau hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

20/05/2018 18:02

​Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng việc cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo; Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn, nhằm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ…

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), là một nội dung chính trong  sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, các tổ chức quần chúng.

Trong sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của các chi bộ, đảng viên được phân công chuẩn bị một câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kể trước tập thể đều thực hiện đúng quy định, có chất lượng. Qua đó, từng đảng viên luôn tự nhận thức và rút ra bài học để vận dụng phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Một buổi sinh hoạt lồng ghép học tập chuyên đề theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung đoàn 990- BCHQS tỉnh

 

Hàng quý, thông qua các tài liệu hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông tin công tác tuyên giáo, Báo Kon Tum, Báo Quân khu, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí xây dựng Đảng... các chi bộ, đảng bộ đã lựa chọn những chủ đề, nội dung cụ thể sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị để phổ biến giới thiệu, trao đổi, mạn đàm, liên hệ học tập và làm theo Bác.

Đến nay, việc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh Kon Tum đã trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và trở thành một trong những tiêu chí quan trọng, là thước đo để xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng; đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và trong điều động, bổ nhiệm, xét nâng lương, thăng quân hàm cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Đại tá Phan Văn Thanh- Chủ nhiệm Chính trị- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ: “Trong năm 2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng tại các đơn vị tổ chức tốt buổi tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới”. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận dụng linh hoạt nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn, kết hợp với văn hóa, văn nghệ làm cho buổi tọa đàm thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong học tập và làm theo Bác và thực hiện nhiệm vụ của bản thân”.

Trong hai năm qua, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp tích cực đẩy mạnh công tác phát hiện và xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó đã phát hiện và xây dựng 4 tập thể, 4 cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, biện pháp xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả về học tập, làm theo Bác Hồ và thực hiện các cuộc vận động của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đại tá Phan Văn Thanh cho biết thêm: “Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017, trong phong trào thi đua Quyết thắng hàng năm, các đợt thi đua cao điểm, đột kích và trong thực hiện các nhiệm vụ..., nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua hành động cách mạng trong cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị phát triển mạnh mẽ, đem lại hiệu quả trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên việc tổ chức đối thoại, giải quyết các vấn đề cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm. Cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp đã vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng thông qua các buổi giao ban, hội ý; hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân, sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, đối thoại dân chủ giữa thủ trưởng Bộ Chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị. Những ý kiến của cán bộ, chiến sĩ được Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp nghiêm túc lắng nghe và giải đáp thoả đáng, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao.

Thông qua các buổi đối thoại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân luôn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định. Tại sở chỉ huy của Bộ Chỉ huy các đơn vị đều bố trí phòng tiếp dân đúng quy định, tạo sự thuận lợi cho khách đến liên hệ công tác, nhận được sự tin tưởng, quý mến, củng cố mối đoàn kết quân dân.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định 646-QĐ/TVQUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), 6 chuẩn mực đạo đức trong toàn quân, 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong quân đội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm.

Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói, việc làm, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có uy tín trong tập thể, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và quân đội; đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc công tâm, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, tạo được sự đoàn kết, thống nhất. Từ đó, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt...

Có thể khẳng định, thường xuyên gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng hàng năm và các đợt thi đua đột kích, cao điểm, đã góp phần cao nâng chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Bài ảnh: Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác