Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS -CoV-2

30/11/2021 17:24

Ngày 29/11/2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên ban hành Quyết định số 522/QÐ-VTN về việc cấp Giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 cho Khoa Vi sinh- Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ năng lực thực hiện xét nghiệm khẳng định vị rút SARS-COV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR cho Khoa Vi sinh- Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Kon Tum có trách nhiệm thực hiện, duy trì năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-COV-2 bằng kỹ thuật Realime RT-PCR và chịu sự giám sát hàng năm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Kon Tum có trách nhiệm triển khai công việc xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại đơn vị và sử dụng đúng các loại hóa chất sinh phẩm cho xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Thùy Hương

Chuyên mục khác