Báo chí góp phần phòng ngừa, ngăn chặn “điểm nóng” xã hội

11/05/2023 06:05

Nhìn lại 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 32 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Những thành tựu đó tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Tuy nhiên, quá trình đổi mới cũng xuất hiện nhiều yếu tố tiêu cực, phức tạp, gây khó khăn, cản trở đến quá trình phát triển. Một số tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân.

Một trong những vấn đề nổi lên là tình trạng khiếu kiện đông người tham gia, hình thành các điểm phức tạp, điểm nóng chính trị-xã hội ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Kon Tum. Đáng chú ý nhất là các điểm nóng chính trị-xã hội xảy ra vào tháng 2/2001 và tháng 4/2004, và gần đây nhất, năm 2019, là vụ Ia Chim (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Đây là những điểm nóng chính trị-xã hội mang tính chất rất phức tạp, bởi xuất hiện những kẻ cơ hội chính trị, những thế lực thù địch, những kẻ bất mãn chế độ kích động nhân dân, những kẻ quá khích để đòi hỏi yêu sách với Đảng và Nhà nước. Và các yêu sách đó có sự đan xen, cài đặt giữa nguyện vọng của quần chúng với âm mưu của các thế lực thù địch.

Báo Kon Tum nỗ lực thực hiện tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa thông tin chính thống, “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”. Ảnh: S.C

 

Nếu không được tháo gỡ kịp thời, dứt điểm, các vụ việc này có tác động lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước tình hình đó, các cơ quan báo chí tỉnh Kon Tum đã phát huy vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận thông tin, tư tưởng. Không chỉ vạch trần các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, còn kịp thời chỉ ra, cảnh báo, kiến nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý và chủ động dẫn dắt dư luận lên án những vụ việc, những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đầy đủ, chính xác chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tích cực đưa nhiều thông tin về những tấm gương điển hình, những mô hình hay, cách làm tốt, làm cho thông tin tích cực trở thành “dòng chủ lưu”.

Bám sát thực tiễn, từ đó đi sâu tìm hiểu, phân tích thông tin, giải thích, vận động người dân tin tưởng vào chính quyền, tuân thủ pháp luật, đồng thời kiến nghị các cấp chính quyền xem xét, giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân.

Là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Kon Tum, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, Báo Kon Tum vừa thông tin, truyền tải đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với việc coi trọng phát hiện, cổ vũ, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, Báo Kon Tum còn là kênh thông tin phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động cũng như những hành vi, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống. Từ đó góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tạo sự đồng thuận xã hội; động viên các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng giải quyết những khó khăn, giữ vững ổn định chính trị- xã hội.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Biên tập Báo Kon Tum luôn xác định, để góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn xung đột xã hội, điểm nóng chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh cần làm tốt 3 khâu: Tiếp nhận ý kiến; bám sát cơ sở để chủ động phát hiện sớm nguy cơ hình thành điểm nóng; tham gia giải quyết điểm nóng.

Các chuyên mục (trên báo in và báo điện tử) liên quan đến phản ánh ý kiến người dân gồm Diễn đàn cử tri, Tòa soạn và Bạn đọc, Điều tra theo đơn thư bạn đọc được duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.   

Báo Kon Tum đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong quá trình tác nghiệp luôn tôn trọng sự thật và phản ánh đúng sự thật; lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, giải quyết.

Điển hình là trong quá trình giải quyết “điểm nóng” Ia Chim (2017-2019), các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tác, kích động, xúi giục người dân của các đối tượng xấu.

Riêng với Báo Kon Tum, ngay khi xảy ra vụ việc, đã chủ động báo cáo xin ý kiến Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để cử phóng viên bám địa bàn, nắm chắc diễn biến vụ việc để có kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

Báo Kon Tum đã kịp thời đăng tải hàng loạt tin, bài như: Sự thật về vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và Công ty Cao Su Kon Tum (tháng 7/2017); Công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất xã Ia Chim (tháng 5/2018); Sức sống Ia Chim (tháng 6/2019); Hoàn thành công tác tái canh cây cao su tại khu vực thôn Lâm Tùng và Plei Sar (tháng 7/2019); Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với người dân 2 thôn Lâm Tùng, Plei Sar (xã Ia Chim) (tháng 6/2019)…

Qua đó vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu nhằm kích động, xúi giục người dân, tạo điểm nóng chính trị; giải thích rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động người dân đồng thuận, đoàn kết, ổn định đời sống, tích cực làm ăn, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.  

A Khoan, trưởng thôn Plei Sar đã phát biểu rằng, những thông tin chính thống từ Báo Kon Tum đã được sử dụng để tuyên truyền trong các buổi họp dân trong thôn. Từ đó, một số người nhẹ dạ, cả tin, nghe theo xúi giục của các đối tượng cầm đầu đã hiểu rõ và tích cực sửa chữa sai lầm, làm ăn lương thiện. 

Từ thực tiễn góp phần ngăn chặn, xử lý điểm nóng xã hội có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm và giải pháp sau:

Thứ nhất, phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng người làm báo về bản lĩnh chính trị, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ, trau dồi đạo đức, ý thức về sứ mệnh nghề nghiệp, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm và chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội.

Thứ hai, báo chí phải định hướng dư luận đúng đắn, lành mạnh; phải bám sát đời sống; phải đảm bảo tính trung thực, tôn trọng sự thật trong mỗi bài báo. Không được phép xuyên tạc, sai lệch hoặc bóp méo, buộc tội vô căn cứ và bịa đặt thông tin hay phỉ báng, đe dọa, dùng lời lẽ ngông cuồng gây thù hằn dân tộc hay tôn giáo, gây mất đoàn kết nội bộ.

Thứ ba, nâng cao chất lượng và đa dạng hơn nữa cả nội dung và hình thức chuyên trang, chuyên mục và áp dụng các tiện ích đa phương tiện để chuyển tải hấp dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Thứ tư, chủ động đưa tin thông tin chính thống, thông tin phản bác quan điểm sai trái, thù địch chính xác, đầy đủ, kịp thời. Đảm bảo dòng thông tin tích cực của báo chí phải là dòng thông tin chủ lưu với thông tin chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan, là bộ lọc đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội, dư luận quan tâm.

Thứ năm, coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; thực hiện tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa thông tin chính thống, “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, lấn át các thông tin xấu độc.

Sông Côn

Chuyên mục khác