Tập trung triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

22/07/2015 10:56

Là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác VHTT&DL 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị do Sở VHTT&DL tổ chức vào ngày 17/7.
Đồng chí Lại Xuân Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: C.C

 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTT&DL đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban tổ chức cấp tỉnh các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, tổ chức giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh công tác hợp tác phát triển du lịch, kết nối tour, tuyến du lịch với các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên, các trung tâm du lịch lớn của đất nước, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Bên cạnh đó, ngành đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và định hướng mở rộng mô hình hoạt động TDTT tại các xã trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” …

Trong 6 tháng cuối năm, Sở tham mưu, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong lĩnh vực VHTT-DL&GĐ; tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm phong trào “TDĐKXDĐSVH” (2000-2015) và 10 năm thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành VH-TT&DL 5 năm 2010-2015; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết 10 năm di sản “Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại”…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm đã biểu dương những kết quả ngành VHTT&DL đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong những tháng còn lại của năm; trong đó, tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Mặt khác, cần nhìn nhận những mặt còn hạn chế để có hướng khắc phục; phối hợp với các cấp, ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác VHTT-DL&GĐ.

                                                                      Cao Cường

Chuyên mục khác