Khoanh vùng bảo vệ 5 di tích lịch sử

04/05/2024 16:51

Ngày 3/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ (hạng mục cắm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ) 5 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Đăk Hà, huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plông.
Di tích lịch sử chiến thắng Kon Brai (huyện Kon Rẫy) từng bị xâm hại bởi nạn khai thác đất san lấp. Ảnh: HL

 

Theo đó, dự án có tổng mức hơn 550 triệu đồng, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Mục tiêu là bảo vệ, giữ gìn nguyên trạng các yếu tố lịch sử văn hóa, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo phục hồi di tích. 

Về quy mô đầu tư, khảo sát, phân định rõ ranh giới các khu vực bảo vệ di tích và cắm mốc bảo vệ 5 di tích với tổng số khoảng 183 cột mốc.

Cụ thể, huyện Đăk Hà có Di tích lịch sử - văn hóa Công trình thủy lợi đập Đăk Ui (thuộc địa bàn các xã Đăk Ngọc, Đăk Ui và Đăk Mar), với khoảng 75 cột mốc.

Huyện Kon Rẫy có 2 di tích, gồm Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Huyện ủy H16 (nay thuộc thôn Kon Rlong, xã Đăk Kôi), khoảng 4 cột mốc; Di tích lịch sử Phân xưởng luyện gang C13 - Quân giới Khu V (thuộc thôn Trăng Nó - Kon Blo, xã Đăk Kôi), khoảng 36 cột mốc.

Huyện Kon Plông có 2 di tích, gồm Di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy H29 (thuộc xã Ngọc Tem), với 46 cột mốc ở 2 vị trí (giai đoạn 1960 – 1972, nay thuộc khoảnh 10 và khoảnh 12, tiểu khu 423, xã Ngọc Tem; giai đoạn 1972 - 1975, nay thuộc làng Điék Lò I, xã Ngọc Tem); Di tích lịch sử Cách mạng Chiến thắng Măng Bút (thuộc thôn Măng Bút, xã Măng Bút), khoảng 22 cột mốc. 

Dự án có tổng mức kinh phí đầu tư khoảng 557 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp văn hóa năm 2024 và các nguồn vốn hợp pháp khác

Hồng Lam

Chuyên mục khác