Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực du lịch

12/09/2019 13:31

Ngày 12/9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QĐ

 

Gần 100 cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về du lịch ở các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các nội dung như: Tình hình phát triển du lịch ở Việt Nam; tình hình phát triển du lịch tỉnh Kon Tum; các quy hoạch, đề án, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển du lịch của Trung ương và tỉnh Kon Tum; Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch...

Quang Định

 

Chuyên mục khác