Công nhận điểm du lịch làng Vi Rơ Ngheo

08/04/2023 10:56

Chiều 7/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông.
Khung cảnh làng Vi Rơ Ngheo. Ảnh: HL

 

Theo đó, UBND tỉnh công nhận làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông là điểm du lịch. Đồng thời giao UBND huyện Kon Plông thực hiện việc quản lý điểm du lịch làng Vi Rơ Ngheo theo quy định hiện hành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện quyết định; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với điểm du lịch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Các sở, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với UBND huyện Kon Plông thực hiện công tác quản lý điểm du lịch của địa phương theo quy định.

Làng Vi Rơ Ngheo hiện có 63 hộ, hơn 300 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Hiện nay làng Vi Rơ Ngheo vẫn còn giữ nhiều lễ hội truyền thống như lễ làm máng nước, lễ mừng lúa mới, lễ làm chuồng trâu, nhà rông mới, lễ gieo mạ.

Với phong cảnh đẹp và văn hóa truyền thống được lưu giữ khá đầy đủ, từ năm 2020, làng Vi Rơ Ngheo được UBND huyện Kon Plông đưa vào kế hoạch phát triển xây dựng thành làng văn hóa - du lịch cộng đồng với định hướng phát triển nhiều loại hình du lịch đặc thù như du lịch sinh thái, dã ngoại, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa bản địa.

Đến nay, các hạng mục giao thông, địa điểm tham quan dã ngoại, cơ sở lưu trú, phục vụ ẩm thực, đội nghệ nhân cồng chiêng đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ các hoạt động du lịch tại làng.

Hồng Lam

Chuyên mục khác