Vì sự tiến bộ phụ nữ

24/10/2022 13:08

Thu hẹp khoảng cách giới, phụ nữ cũng như nam giới, đều có cơ hội như nhau trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình là mục tiêu lớn cần được đặc biệt quan tâm.

Tại buổi tọa đàm và phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Hội LHPN tỉnh tổ chức, các cán bộ phụ nữ tích cực chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo. Mỗi người một công việc, một vị trí, lĩnh vực khác nhau, song, với tính chịu khó, ham học hỏi, hơn nữa, được tạo điều kiện để phát triển, mỗi chị em phụ nữ đều phát huy hết khả năng, triển khai thực hiện hiệu quả nhất công việc đặt ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ở tỉnh ta, phụ nữ chiếm 49,7% dân số của tỉnh. Những năm qua, thông qua các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh quan tâm đến công tác bình đẳng giới, tỉnh ta luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để phụ nữ phát huy những phẩm chất tốt đẹp cũng như có cơ hội phát triển. Điều đó được thể hiện rõ qua việc tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đều tăng so với nhiệm kỳ trước; đến nay có 75/133 cơ quan Nhà nước các cấp có lãnh đạo từ cấp phó trở lên là nữ, chiếm 56,39%. Cùng với đó, công tác quy hoạch cán bộ nữ các cấp của tỉnh có chuyển biến cả về chất lượng, số lượng. Ở các cơ quan, đơn vị đã đưa các nội dung bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện quyền bình đẳng với nam giới trên các lĩnh vực công tác.

Ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ vừa chu toàn việc gia đình, vừa làm tốt công tác xã hội. Ảnh: HT

 

Với sự quan tâm sâu sắc cộng thêm sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, tỉnh ta là một trong những địa phương có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế  - văn hóa - xã hội, tham gia quản lý nhà nước khá cao.

Không phụ sự kỳ vọng, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, có vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo quản lý các cấp, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong xu thế hội nhập và phát triển. Với những thành công mà phụ nữ đảm nhận trên các lĩnh vực (kinh tế, giáo dục, y tế...) và cả trong hoạt động lãnh đạo, điều hành và quản lý nhà nước, phụ nữ ngày càng chứng minh được vai trò, vị thế của mình trong thời đại mới. Khẳng định năng lực, trình độ của bản thân, phụ nữ có đóng góp ngày càng nhiều hơn cho xã hội và gia đình; từng bước thu hẹp khoảng cách giới.

Bên cạnh những thành tựu đạt được vì sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ, thực tế, vẫn còn tồn tại, những hạn chế và rào cản trong quá trình xây dựng và phát triển của đội ngũ cán bộ nữ. Chính điều đó, dẫn đến tình trạng vẫn còn 8 sở, ngành; 5 huyện; 47 xã chưa có lãnh đạo là nữ.

Cùng với việc đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ, định hướng cụ thể để nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc để nâng cao vai trò của phụ nữ trong thời gian đến, ngày 5/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3320/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Trong đó, với những nội dung, giải pháp và lộ trình cụ thể, tỉnh ta hướng đến mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 1 (2021-2025)  đến năm 2025 có 50 cán bộ nữ DTTS cấp huyện, xã được nâng cao năng lực tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng, Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực bồi dưỡng, cân nhắc và giúp đỡ ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải tự cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ” càng có ý nghĩa trong thời đại ngày nay. Trong quá trình thực hiện, sẽ khó để tránh khỏi những khó khăn và rào cản, tuy nhiên, với sự đồng lòng, trợ giúp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự quyết tâm của toàn bộ hội viên, phụ nữ, phụ nữ tỉnh ta luôn có cơ hội để tiếp tục khẳng định mình và tỏa sáng trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống.   

Hoài Tiến

Chuyên mục khác