Đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích không được miễn thuế

10/11/2016 14:02

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra trong thời gian vừa qua, cử tri phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum đã nhiều lần có ý kiến về việc sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn.

Trong đó, cử tri tập trung kiến nghị việc sau khi áp dụng Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội, đến nay các hộ được miễn thuế sử dụng đúng mục đích trong hạn mức cho phép là 200m2, nhưng từ đó đến nay, người dân chỉ nhận được một lần thông báo, vậy không rõ được miễn bao nhiêu năm? Đồng thời, cử tri đề nghị cơ quan thuế các cấp thông báo cụ thể được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm nào đến năm nào để người dân có cơ sở khi làm các thủ tục cần thiết và phải thông báo thu thuế đất vườn trong gia đình để hộ gia đình nộp thuế hàng năm. Bên cạnh đó, cần giải thích cho người nộp thuế đất phi nông nghiệp về khoản thu chênh lệch hàng năm, trong khi diện tích không thay đổi và không biến động.

Trả lời các vấn đề phản ánh trên, ông Nguyễn Văn Điệu – Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: Đối với việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, căn cứ các quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, thì đất ở trong hạn mức của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Kon Tum được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thời gian miễn kể từ năm 2012 cho đến nay và các năm tiếp theo, đến khi nào các chính sách trên có sự thay đổi thì Chi cục Thuế thành phố Kon Tum có trách nhiệm thông báo cho mọi người dân biết để thực hiện.

Từ năm 2012 đến nay, hàng năm, Chi cục Thuế thành phố Kon Tum căn cứ danh sách các hộ gia đình cá nhân có diện tích đất ở trong mức hạn theo đề nghị của UBND các xã, phường ban hành quyết định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo danh sách từng xã, phường. Quyết định miễn thuế và danh sách kèm theo được niêm yết công khai tại UBND các xã, phường và đội thuế liên xã, phường để người dân biết và theo dõi. 

Đối với đất vườn thực tế dùng vào sản xuất nông nghiệp và hộ dân đã kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp thì được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm. Ảnh: N.H

 

Đối với thông báo thu thuế đất vườn, nếu trường hợp đất vườn dùng để ở hoặc sản xuất kinh doanh thì phải kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trường hợp này được xác định là đất sử dụng sai mục đích thì không được miễn thuế và hàng năm Chi cục Thuế thành phố Kon Tum đều có thông báo nộp thuế để hộ gia đình cá nhân thực hiện.

Đối với đất vườn thực tế dùng vào sản xuất nông nghiệp và hộ dân đã kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp thì được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm. Theo Nghị quyết số 55/2010/QH12, ngày 24/11/2010 của Quốc hội, thì diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với thời hạn miễn được thực hiện trong 10 năm, kể từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2020.

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 thay thế cho Pháp lệnh Thuế nhà đất trước đây có quy định về nguyên tắc tính thuế như sau: số thuế phải nộp của mỗi người nộp thuế được xác định trong phạm vi tỉnh. Trong năm, căn cứ diện tích đất của từng thửa để xác định số thuế phải nộp và hạn mức được xác định theo từng thửa. Trường hợp người nộp thuế có đất sử dụng từ 2 thửa đất trở lên mà tổng diện tích đất ở có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các thửa vượt hạn mức thì chậm nhất ngày 31/3 của năm dương lịch tiếp theo người nộp thuế phải thực hiện kê khai tờ khai tổng hợp và nộp số tiền chênh lệch trên tờ khai tổng hợp. Do đó, nguyên nhân phát sinh khoản thu chênh lệch hàng năm là do trong năm xác định hạn mức theo từng thửa đất, nhưng khi thực hiện kê khai tổng hợp thì hạn mức tính chung cho người nộp thuế. Do đó, người nộp thuế trong năm diện tích đất không thay đổi, không biến động nhưng vẫn phải kê khai và nộp phần chệnh lệch trên tờ khai tổng hợp.

Ngoài ra, cử tri phường Thắng Lợi còn phản ánh, hiện tại vùng đất sản xuất của 3 thôn: Kon Tu Kơ Pơng, Kon Rơ Wang, Kon Klor của phường quy hoạch treo đã lâu là không thực thi, vì vậy, đề nghị nhà nước bỏ quy hoạch để nhân dân được sản xuất, xây nhà ở và chủ động làm hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất.

Vấn đề này đã được ông Nguyễn Văn Điệu cho biết thêm: Vị trí đất cử tri kiến nghị thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (có tỷ lệ 1/500) khu đô thị bắc sông Đăk Bla là khu vực nằm giữa trung tâm hành chính mới của tỉnh và cầu treo Kon Klor được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 849/QĐ-UBND, ngày 28/8/2014. Hiện nay, Ban Quản lý các dự án 98 của tỉnh đang triển khai thực hiện đầu tư theo quy hoạch. Do đó, nội dung cử tri đề nghị “nhà nước bỏ quy hoạch” là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Nguyên Hà

Chuyên mục khác