Vững tin năm mới

05/02/2019 06:54

Một năm mới nữa lại đến. Đất trời rực rỡ sắc màu, như nở hoa đón chào trong niềm vui bất tận!

Xuân mới Kỷ Hợi 2019, bằng khí thế thi đua sôi nổi, bằng sự khởi đầu tràn đầy sinh lực, chúng ta vững tin và kỳ vọng năm nay tỉnh nhà tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới trên các lĩnh vực.

Nhìn lại một năm qua với nhiều thời cơ và thách thức, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu tỉnh nhà đã đạt được. Với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển, đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu kế hoạch.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,28% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong các năm gần đây; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,77 triệu đồng năm 2017 lên 37,49 triệu đồng, đạt 100,66% kế hoạch; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 2.530 tỷ đồng, đạt 116,54% so với dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng đầu tư phát triển; xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ; công tác cứu đói, cứu rét, quản lý bảo vệ rừng, chống khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép…được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Cửa ngõ vào thành phố Kon Tum. Ảnh: Duy Tiên

 

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước được cải thiện; công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả. Cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng…

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng được triển khai kịp thời. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, tích cực trong xã hội. Đây cũng chính là động lực giúp mọi người chúng ta tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ đặt ra.

Đặc biệt, năm qua tỉnh ta vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tham dự chuỗi sự kiện kinh tế, xã hội quan trọng của tỉnh được tổ chức vào tuần đầu tháng 9. Tại Hội nghị đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác (sáng 6/9), khi định hướng quyết sách phát triển sâm Ngọc Linh cho Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Sâm Ngọc Linh Kon Tum phải được đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng phát triển đến những nước G7, G20, tiến tới mục tiêu tỷ đô la giá trị sản xuất và xuất khẩu trong những thập niên tới… Định hướng này chính là cơ hội lớn để tỉnh ta thuận lợi hơn trong quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, đưa sản phẩm chủ lực của tỉnh nhà vươn ra “biển lớn”…

Những kết quả đạt được trong năm 2018 xuất phát từ sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và người dân; có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, cao nhất là tập thể BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. 

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, còn những hạn chế nhất định, nhưng nhìn lại kết quả đạt được của tỉnh nhà trong năm qua, chúng ta có quyền tự hào và tự tin vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Năm mới 2019, dự báo nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, trong đó chuẩn bị thực thi nhiều cam kết kinh tế quốc tế mới, nhất là các FTA thế hệ mới; các cân đối vĩ mô được duy trì ổn định, nhưng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, năng suất lao động chưa trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các yếu tố lợi thế như lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên…đang dần mất đi, đã và đang là những thách thức đối với nền kinh tế nước ta.

Trong tỉnh, các dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục được đầu tư sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng và giảm nghèo, nhất là các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quan hệ hợp tác phát triển ngày càng được củng cố, mở rộng và tạo ra nhiều triển vọng. Các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng phát triển, các vùng kinh tế động lực của tỉnh được tập trung đầu tư. Hiệu quả và chất lượng của công tác quản lý hành chính nhà nước, cung ứng dịch vụ công được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số yếu tố rủi ro, thách thức, trong đó lớn nhất là thách thức từ việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng theo các cam kết quốc tế đã ký kết, trong lúc quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, năng lực cạnh tranh còn thấp…

Trên cơ sở dự báo, năm 2019 tỉnh đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu, lĩnh vực đột phá và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xác định những giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh đạt khoảng 9,3%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 2.466 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 137 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4% so với cuối năm 2018…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành những nghị quyết, chính sách phù hợp, kịp thời; chúng ta cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh nội lực, tạo sự đồng thuận lớn trong cả hệ thống chính trị và trong nhân dân...

Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng nền dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong quá trình này, chúng ta gặp không ít thời cơ và thách thức; các thế lực thù địch liên tục chống phá ta về mọi mặt, đặc biệt là việc tấn công trên mặt trận tư tưởng bằng mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Vì thế, chúng ta không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về đạo đức, lối sống, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành… Trong đó, trách nhiệm nêu gương từ các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng, có sức mạnh lớn về tinh thần, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xuân đang đến với muôn nhà. Bằng cả niềm tin, ý chí, trách nhiệm và hành động, chúng ta nhất định hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020, mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đã đề ra.

Xin kính chúc mọi người, mọi nhà an vui, đón năm mới tràn ngập niềm tin và sinh lực mới! Năm mới thắng lợi mới!

                         KON TUM

Chuyên mục khác