Vị thế và trách nhiệm của thanh niên

25/03/2024 13:10

Khi nói về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thanh niên đối với đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Người cũng chỉ rõ, thanh niên là một lực lượng to lớn và vững chắc trong cuộc kháng chiến kiến quốc, là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ già, người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai; là người xung phong trong sự nghiệp xây dựng, phát triển xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Đảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng. Và, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thế hệ đoàn viên thanh niên Việt Nam đã trưởng thành và phát triển không ngừng.

Theo đó, trong các cuộc kháng chiến, lớp lớp đoàn viên, thanh niên Việt Nam đã nêu cao truyền thống yêu nước, anh  hùng, bất khuất, hăng hái lên đường chiến đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, làm rạng rỡ non sông, đất nước.

Trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đoàn viên thanh niên là lực lượng tiên phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức chính trị, bản lĩnh; tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và tiên phong trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập dân tộc và biển đảo của Tổ quốc.

 
ĐVTN của tỉnh luôn hăng hái tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Ảnh: T.H

 

Tại nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Đảng tiếp tục nhấn mạnh và khẳng định vai trò của thanh niên: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát huy thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”.

Năm 2024, đánh dấu 93 năm ra đời của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3-2024) và 20 năm Tháng Thanh niên kể từ khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá, khẳng định vai trò và trách nhiệm của thanh niên.

Có thể nói, vinh dự càng lớn, thì trách nhiệm càng cao. Trách nhiệm ấy được thể hiện bằng những hành động thiết thực của thanh niên trong cuộc sống, đó là tinh thần vượt qua khó khăn, tích cực học tập, lao động sáng tạo, thi đua tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ biên giới, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, các thế hệ đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng. Tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh ta được thể hiện qua nhiều chương trình lớn của Đoàn như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Tình nguyện hè, Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện được 355 công trình, phần việc thanh niên với trị giá hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, có 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 14 công trình thanh niên cấp huyện và 350 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Ngoài ra, thông qua hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, các cơ  sở đoàn cũng đã trao tặng 67 túi an sinh; dọn vệ sinh nhà văn hoá, nhà rông, phát quang hơn 72 km đường giao thông; thu gom được hơn 17,7 tấn rác thải; xoá 3 điểm đen rác thải, xây dựng 3 công trình tái chế rác thải nhựa; sửa chữa 6 khu vui chơi cho em; nạo vét, trồng mới hơn 2.000 cây xanh.

Nhằm tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, từ ngày 24/2 -31/3, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Trong Tháng Thanh niên này, Tỉnh đoàn Kon Tum đề ra nhiều mục tiêu lớn như phấn đấu có khoảng 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, có 5.500 lượt đoàn viên, thanh thiêú niên được tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp; xây dựng 2 mô hình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thông qua các hoạt động, phong trào, tuổi trẻ Kon Tum nói riêng và cả nước nói chung đã thể hiện được trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam với “tâm trong”, “trí sáng” “hoài bão lớn”. Đồng thời, đây cũng điều kiện để tuổi trẻ rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân trao cho.

Thùy Hương

Chuyên mục khác