Về đích khả quan - Vững tin ở nhiệm kỳ mới

30/09/2015 13:06

Những ngày này, đường phố Kon Tum rợp bóng cờ hoa. Từ nơi xa cho đến vùng gần, từ mỗi buôn làng cho đến từng khối phố, đâu đâu cũng dậy lên niềm vui hân hoan!

Cách đây vừa tròn 5 năm (từ ngày 4 – 6/10/2010), tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

5 năm, chặng đường phấn đấu thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ đã cán đích. Những ngày này, đường phố Kon Tum rợp bóng cờ hoa. Từ nơi xa cho đến vùng gần, từ mỗi buôn làng cho đến từng khối phố, đâu đâu cũng dậy lên niềm vui hân hoan! Niềm vui của một chặng đường đã cơ bản về đích thắng lợi trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh. Niềm vui càng được nhân lên khi toàn Đảng, toàn quân và toàn thể đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum lại hồ hởi đón chào sự kiện trọng đại mới: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào những ngày đầu tháng Mười này tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.

Thành phố Kon Tum trên đà phát triển. Ảnh: Văn Phương

Chúng ta thật sự tự hào, thật sự phấn khởi với những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Con số 17/27 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đạt và vượt mục tiêu đề ra, tuy còn khiêm tốn. Song, xét trong bối cảnh của nền kinh tế toàn cầu khủng hoảng kéo dài, những bất ổn về chính trị, xã hội... ở nhiều nước trên thế giới đã tác động không nhỏ đến các lĩnh vực: hợp tác, đầu tư, liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thì những kết quả ấy là cả một sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh!

Trong bối cảnh ấy, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum luôn thể hiện sự đoàn kết đồng lòng, trong mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là những lúc khó khăn, cam go nhất. Một chặng đường đã được Ban Chấp hành Đảng bộ đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên. Hệ thống chính trị của tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố. Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được triển khai tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy năng lực trong sản xuất, kinh doanh. Các vùng kinh tế động lực, ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực được xác định, được quan tâm đầu tư và tập trung phát triển...

Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm đạt mục tiêu đề ra. Thu nhập của nhóm hộ nghèo ở nông thôn từng bước được cải thiện. An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất được đẩy mạnh, QPAN được giữ vững, chính trị xã hội ổn định...

Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh được diễn ra trong không khí cả nước ta đang ra sức thi đua, hoàn thành các mục tiêu của năm cuối nhiệm kỳ; đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất quan trọng; vị thế của đất nước ta được nâng lên; tỉnh Kon Tum thực hiện hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIV. Trên chặng đường đi tới, trong bối cảnh thuận lợi, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen cần phải tập trung nguồn lực, cần phải quyết liệt phấn đấu để khắc phục, vượt qua.

Bài học thành công trong công tác lãnh đạo điều hành của Đảng bộ tỉnh, được đúc rút từ các nhiệm kỳ trước và của nhiệm kỳ 2010-2015 này, cho thấy: Đảng bộ đã phát huy cao khả năng nội lực của mình. Đó, là nội lực của sự đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trước Đảng bộ và nhân dân; luôn chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là về phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị...

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững”- Là mục tiêu chiến lược quan trọng đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum phải quyết liệt phấn đấu trong nhiệm kỳ này.

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ của tập thể, bám sát cơ sở thực tiễn, để đề ra các giải pháp quan trọng, đột phá, có tính chiến lược; trong đó, việc xác định: tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển ba vùng kinh tế động lực, xây dựng các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn, xây dựng nông thôn mới, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... sẽ là cơ sở quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với truyền thống đoàn kết vốn có của Đảng  bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh; khả năng điều hành, lãnh đạo; biết phát huy nội, ngoại lực của mình, chúng ta luôn vững niềm tin, chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Kon Tum trong các năm của nhiệm kỳ 2015-2020 - sẽ là mùa đơm hoa kết trái!                               Kon Tum

 

Chuyên mục khác