Tự tin vững bước

11/01/2021 06:02

Năm 2020 - một năm có vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng cũng để lại nhiều dấu ấn của cả hệ thống chính trị. Với những nỗ lực vượt bậc, cả nước, trong đó có Kon Tum đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo tâm thế, động lực tự tin vững bước vào năm 2021 với những mục tiêu cao hơn, quyết tâm lớn hơn.

Những ngày cuối năm 2020, tôi được tham gia đưa tin Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đánh giá tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, đề ra kế hoạch, giải pháp trọng tâm trong năm 2021.

Báo cáo của Chính phủ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 khiến mọi người tham gia Hội nghị đều thấy tự hào. Có lẽ không chỉ tôi mà tất cả người Việt Nam đều cảm thấy hãnh diện về những thành quả mà đất nước ta gặt hái được trong năm 2020. Thành quả đó có từ sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, điều hành linh hoạt của Chính phủ và sự đồng lòng nhất trí của toàn dân, toàn quân.

Năm 2020, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nghiêm trọng đến cùng một lúc: Đó là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới đã tác động nặng nề đến đời sống kinh tế-xã hội trong nước; thiên tai, bão lũ xảy ra chưa từng có. Nhưng chính trong khó khăn, ý chí, tinh thần và sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân tộc đã được khơi dậy với niềm tin, khát vọng vươn lên. Cả nước đã vững vàng vượt qua mọi thử thách, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với dấu ấn nổi bật.

Sản xuất hàng may mặc tại Khu công nghiệp Hòa Bình. Ảnh: T.H 

 

Việt Nam được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội với mức tăng trưởng dương đạt 2,91% và được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng cao nhất; là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất năm 2020. An sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được đảm bảo; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng.

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Năm 2020 được xem là thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm qua với những kết quả, thành tích đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Những thành tựu đáng tự hào của năm 2020 đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; tạo thêm sức mạnh và sự lạc quan để cả nước bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với tâm thế rộn ràng, phấn chấn hơn.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Chính vì vậy, dù tình hình trong nước và thế giới được nhận định là tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức là không hề nhỏ, nhưng Chính phủ vẫn quyết tâm đề ra mục tiêu phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2020.

Thực hiện mục tiêu hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 124/2020/QH14, để tạo nền tảng cho tăng tốc phát triển ngay từ năm đầu của giai đoạn 2021-2025, hướng tới phát triển nhanh và bền vững theo đúng Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng GDP năm 2021 là khoảng 6,5% (cao hơn mức khoảng 6% Quốc hội giao). Hiện thực hóa mục tiêu đó, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là:“Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”; tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã có bài phát biểu khẳng định kết quả mà tỉnh ta đạt được trong năm qua và quyết tâm cùng với cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, nỗ lực, đồng sức, đồng lòng thực hiện quyết liệt, hiệu quả “nhiệm vụ kép” và khắc phục hậu quả thiên tai. Vì thế, tỉnh ta đã đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 11/13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội - môi trường thực hiện đến cuối năm đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,39%. Các sản phẩm có thế mạnh như sâm Ngọc Linh, dược liệu, chế biến sữa dê, phát triển các sản phẩm OCOP, nông nghiệp hữu cơ được tập trung đẩy mạnh sản xuất. Công tác xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả đáng kể với tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử cấp tỉnh đạt 95%, cấp huyện đạt 85%, cấp xã đạt 70%. Có 54% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được tích hợp đăng nhập một lần, đồng bộ trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ và chức năng thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Kon Tum là một trong 10 tỉnh có số dịch vụ công cập nhật, tích hợp cao. Chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh cũng đã được cải thiện đáng kể, xếp thứ 21/63 tỉnh, thành; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính tỉnh xếp thứ 17/63 tỉnh, thành.

Chung ý chí, khát vọng vươn lên, năm 2021, tỉnh ta đề ra quyết tâm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục, phát triển kinh tế”. Từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được các cấp, các ngành đặt ra sát với tình hình thực tế của tỉnh nhằm tạo ra đột phá đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Với sự chung sức, chung lòng, đoàn kết, thống nhất của lòng dân, ý Đảng, tận dụng tốt những cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, Kon Tum cùng với cả nước đang quyết tâm giành thắng lợi ngay năm đầu thực hiện Nghị quyết XVI của Đảng bộ tỉnh và sắp đến là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển trong 5 năm, 10 năm tới.

Thùy Hương

Chuyên mục khác