Tự hào Đăk Tô - Tân Cảnh

25/04/2022 13:02

Tự hào về Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đăk Tô tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh đã trải qua 50 năm mùa Xuân. Thế hệ những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh Xuân – Hè năm 1972 phần lớn đều qua tuổi bảy mươi, tám mươi hoặc chín mươi. Người còn, người mất.

Đăk Tô – Tân Cảnh bây giờ có nhiều đổi thay, diện mạo khang trang, sạch đẹp. Tuy không thể so bì với các đô thị lớn, nhưng những người từng sống, chiến đấu ở Đăk Tô – Tân Cảnh năm nào, nay có dịp trở lại đều không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay này.

Đăk Tô – Tân Cảnh đi lên, đang đổi thay từng ngày. Đây là điều đáng mừng và là quy luật tất yếu của cuộc sống, của một địa phương trên đà phát triển. Thế hệ cha ông cầm súng để giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh, góp phần vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thế hệ con cháu phải có trách nhiệm dựng xây, làm cho quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Tự hào về Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đăk Tô tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phòng trào thi đua, đạt được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển. Năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng như nhiều địa phương khác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phải lo tập trung phòng, chống dịch bệnh, nhưng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 2010) đạt 850 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 151,26 tỷ đồng, đạt 140,37%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng. Huyện đã huy động và sử dụng ngày càng tốt hơn nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Chất lượng giáo dục được nâng lên, số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện đến nay là 25/31 trường, đạt 80,6%; an sinh, phúc lợi xã hội, chính sách người có công với cách mạng được quan tâm thường xuyên. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Ảnh: VN

 

Lịch sử rất công bằng, Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016. Trong Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022), huyện Đăk Tô đón nhận Di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 bổ sung vào di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh.

Xe tăng tại Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Ảnh: VN

 

Địa danh Đăk Tô - Tân Cảnh là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như: chiến dịch Đăk Tô 1 năm 1967, chiến dịch Đăk Tô 2 năm 1969 và đặc biệt là chiến dịch Xuân - Hè 1972. Những sự kiện đó mang tính bước ngoặt lịch sử, góp phần làm thất bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” trên địa bàn Đông Dương mà cụ thể là chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris, rút quân khỏi Việt Nam. Từ đó, Đăk Tô nói riêng và Kon Tum nói chung đã trở thành hậu phương vững chắc cho lực lượng chủ lực của ta hoạt động (Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh tiền phương đường Trường Sơn); địa điểm lập kho tàng, tích trữ lương thực, tập hợp lực lượng, bảo đảm an toàn cho hành lang chiến lược đường dây 559 thông suốt vào tận Đăk Lăk, Tây Ninh, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho chiến thắng 10/3/1975 tại  Tây  Nguyên  và 30/4/1975  giải phóng miền Nam,  thống  nhất đất nước.

Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh – di tích quốc gia đặc biệt - đây là nơi tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, là bệ đỡ, là nơi khơi nguồn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đăk Tô tự hào về truyền thống để viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và phát triển, góp phần vào xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn.

Văn Nhiên

Chuyên mục khác