Tinh thần trách nhiệm

22/05/2023 06:04

Ngày 15/5/2023, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng ta, trong Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhìn nhận lại, đánh giá một cách khách quan và toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành đánh giá, kiểm điểm những kết quả, thành tựu đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII để từ đó đề xuất những chủ trương, quyết sách lớn và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần phải tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị đã nhấn mạnh: “Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay. Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ dự án Tỉnh lộ 675A. Ảnh: DĐN

 

Có thể khẳng định, vấn đề lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng được Đảng ta hết sức chú trọng, là một trong những nội dung để việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, để mỗi đảng viên có thể “tự soi”, “tự sửa”, phát huy cao độ khả năng, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm trong công việc, vì dân, vì nước mà phục vụ. Đây cũng là một trong những nhân tố quan trọng, có tính bổ trợ để Đảng ta thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tinh thần, trách nhiệm, “tự soi”, “tự sửa” được Đảng ta triển khai thực hiện quyết liệt từ các cấp bộ, ngành trung ương đến địa phương. Cũng như nhiều địa phương khác, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã có nhiều quyết sách quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với tinh thần, trách nhiệm cao nhất của từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra và đạt được những thành tựu quan trọng. Đó là tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) hằng năm tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt 8,45%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng qua các năm (năm 2020 đạt 3.000 tỷ đồng, năm 2021 đạt 3.659 tỷ đồng, năm 2022 đạt 4.050 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 43,2 triệu đồng cuối năm 2020 lên 52,44 triệu đồng vào cuối năm 2022 (đạt 75% mục tiêu cuối nhiệm kỳ). Tổng giá trị tăng thêm của ngành Nông nghiệp (giá hiện hành) đến cuối năm 2022 khoảng 5.900 tỷ đồng, tăng 24,5% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị tăng thêm của ngành Công nghiệp-Xây dựng đến cuối năm 2022 đạt 9.361 tỷ đồng, tăng 45,3% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị tăng thêm của ngành Thương mại, dịch vụ năm 2022 đạt 12.593 tỷ đồng, tăng 17,1% so với đầu nhiệm kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến cuối năm 2022 đạt 320,8 triệu USD, tăng 12,3% so với đầu nhiệm kỳ. 100% trạm y tế đã có bác sĩ; 99% xã trên toàn tỉnh đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,86% vào cuối năm 2022. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Có thể thấy rằng, đạt được những kết quả như trên là nhờ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, của từng cấp ủy, từng cá nhân đồng chí cấp ủy viên để kịp thời đưa ra những giải pháp khắc phục, làm bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trong thời gian tiếp theo.

Là một phóng viên phụ trách việc phản ánh ở mảng công tác xây dựng Đảng, tôi nhiều lần dự các hội nghị quan trọng của Tỉnh ủy cũng như vinh dự được “tháp tùng” các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trong nhiều chuyến đi về cơ sở, nên thấy được tinh thần, trách nhiệm và việc nêu gương “tự soi”, “tự sửa” được các đồng chí lãnh đạo tỉnh hết sức lưu tâm. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy luôn nhắc nhở từng cấp ủy, cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên phải luôn nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, lời nói phải đi đôi với việc làm; mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên ở mỗi cấp ủy, tùy theo vị trí công việc phải biết “tự soi”, “tự sửa” trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình với trách nhiệm và tinh thần cao nhất; phải lăn lộn cơ sở, gần dân, sát dân, tránh việc xa dân, rời dân, thiếu trách nhiệm với dân.

Đặc biệt, trong các buổi làm việc, nói chuyện với cán bộ ở cơ sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang luôn nhắc nhở cán bộ ở cơ sở trước hết phải lo cho dân bằng tất cả trách nhiệm và tinh thần; phải biết tận dụng hết lợi thế của địa phương phát triển kinh tế-xã hội để giúp người dân tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, ổn định cuộc sống.

Ví như trong chuyến đi về thăm và làm việc tại điểm dân cư 64 (thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hết sức quan tâm đến đời sống của mỗi người dân nơi đây. Cũng tại nơi đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành liên quan và huyện phải đảm bảo điều kiện nhà, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và công việc cho các hộ dân khi đến sinh sống tại đây; ưu tiên giải quyết việc làm; nhanh chóng đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, đảm bảo đủ nước phục vụ cho nhân dân sản xuất nông nghiệp để đảm bảo cho các hộ dân ở đây có cuộc sống tốt nhất, an tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững. Và đó cũng chính là tinh thần, trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân của đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Tinh thần, trách nhiệm vì dân, biết lo cho dân, “tự soi”, “tự sửa” để tự phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân cũng chính là lá phiếu tín nhiệm cao nhất để mỗi cán bộ, đảng viên cùng với tập thể các cấp ủy xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nửa nhiệm kỳ còn lại.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác