Thế trận Biên phòng lòng dân vững chắc

03/03/2022 06:26

Ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100/TTg về “Thống nhất các đơn vị quân đội, công an làm nhiệm vụ ở biên giới, bờ biển, nội địa, giới tuyến thành một lực lượng chuyên trách, nòng cốt bảo vệ biên giới và các mục tiêu nội địa lấy tên là Công an nhân dân vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo chỉ huy của Bộ Công an”.

Từ đó, ngày 3/3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng). Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời của một lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng và Bác Hồ sáng lập; có ý nghĩa vô cùng to lớn về bước phát triển mới của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong suốt chặng đường 63 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) luôn có nhiều chủ trương, hành động thực hiện tốt khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Các đơn vị BĐBP đã tích cực tham mưu và tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, vun đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Từ thực tiễn công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ biên giới ở các địa phương; để phát huy trách nhiệm và sức mạnh của toàn dân trong cả nước, của tuyến sau với tuyến trước, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngày 22/2/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT, lấy ngày 3/3 hàng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

Trong những năm qua, Ngày Biên phòng toàn dân đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực cả nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố có biên giới, bờ biển đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, chương trình phối hợp hành động, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân; tập trung ưu tiên đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng-an ninh vùng biên giới, hải đảo.

Nhiều chương trình phối hợp giữa các ngành với BĐBP đã thật sự phát huy hiệu quả, tiêu biểu như chương trình hành động phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán ma tuý, tiền giả, phụ nữ và trẻ em qua biên giới; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ tài nguyên môi trường; các dự án phủ sóng thông tin, phát thanh, truyền hình, “điện, đường, trường, trạm”; các chương trình hành động “Biên giới, hải đảo trong trái tim tôi”, “Chung tay vì cộng đồng”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”… đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng thiết thực của cán bộ, nhân dân vùng biên giới, biển đảo. Hình ảnh “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh”… đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên vùng biên giới tin yêu, quý mến; thật sự xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đối với Kon Tum, một tỉnh nghèo có 4 huyện biên giới, đời sống của nhân dân các xã vùng biên, nhất là đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, những năm qua, BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định và ngày càng phát triển.

BĐBP tỉnh đã phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, xã biên giới xây dựng nhiều mô hình, công trình, phần việc như tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục; các hoạt động giúp dân giảm nghèo; thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, an toàn. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, kết hợp với phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện nhiệm vụ kép của BĐBP tỉnh.

BĐBP tỉnh khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình nghèo ở xã Đăk Long. Ảnh: DĐN

 

BĐBP tỉnh trao quà Tết cho bà con người DTTS ở khu vực biên giới. Ảnh: DĐN

 

Theo đó, các đơn vị Biên phòng trên địa bàn các xã biên giới đã có nhiều mô hình, công trình, phần việc giúp dân thiết thực, hiệu quả như “Phân công đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp người DTTS đồn Biên phòng kết nghĩa giúp đỡ hộ gia đình nghèo DTTS trên biên giới”, “bò giống cho người nghèo nơi biên giới”; đồng thời phối hợp hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”, “Mái ấm biên cương”… cho người dân nghèo. Các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Tết Biên phòng ấm lòng dân bản” kết hợp với “Ngày hội bánh chưng xanh”…đã góp phần làm thay đổi diện mạo, đời sống của người dân trên khu vực biên giới.

Điển hình là mô hình “Phân công đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp người DTTS đồn biên phòng kết nghĩa giúp đỡ hộ gia đình nghèo DTTS trên khu vực biên giới” được triển khai từ năm 2017, đến nay đã có 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là người DTTS kết nghĩa, giúp đỡ 46 hộ gia đình người DTTS nghèo và đã có 15 hộ thật sự thoát nghèo. Hoặc là mô hình hỗ trợ “Bò giống sinh sản”, từ 19 con bò được triển khai từ năm 2015 ở một vài xã, đến nay đã nhân rộng, phát triển trên địa bàn 13/13 xã biên giới với 138 con bò giống hỗ trợ cho 83 hộ gia đình. Hay là chương trình “Nâng bước em tới trường” được triển khai từ năm 2016, đến nay đã có 75 em ở 13/13 xã biên giới được các đơn vị Biên phòng nhận đỡ đầu với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em; mô hình đảng viên đồn Biên phòng kết nghĩa, phụ trách hộ gia đình trên khu vực biên giới với 288 đảng viên của 16/16 đồn Biên phòng phụ trách 968 hộ gia đình ở 13/13 xã biên giới…

Biết dựa vào dân, chăm lo sức dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là bài học quý báu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Bởi vậy, nhìn lại chặng đường 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng BĐBP, 33 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Những thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng thế trận Biên phòng lòng dân vững chãi, cùng toàn dân chung tay bảo vệ vững chắc rào chắn phên giậu của Tổ quốc thân yêu.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác