Tạo tâm thế vững chắc cho nhiệm kỳ mới

28/09/2020 13:04

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội thể hiện năng lực, sự đoàn kết của cấp ủy là bước khởi động quan trọng, tạo tâm thế vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh – Đại hội ghi dấu mốc 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh, dấu ấn thành quả gần 30 năm ngày thành lập lại tỉnh và mở ra một giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà. Bởi vậy, thành công của Đại hội đã đem đến ý nghĩa đặc biệt: Lòng tin chiến lược của Đảng bộ tỉnh được kết nối, hội tụ từ niềm tin, bản lĩnh, ý chí của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, 346 đại biểu tham dự Đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ tập thể trong bàn bạc, thảo luận các dự thảo văn kiện để đi đến thống nhất, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; kết quả, 50 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: P.N

 

Với sự định hướng, gợi ý khoa học, cụ thể và sự điều hành sáng tạo, trí tuệ của Đoàn Chủ tịch Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những chính kiến, tích cực đề xuất nhiều nội dung, giải pháp quan trọng, hiệu quả. Nhiều ý kiến thảo luận đóng góp ý kiến thật sự có giá trị tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung vào lý luận và đã đi thẳng vào những vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm như: chỉ tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; về diện tích phát triển cây dược liệu; về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm rõ cơ sở để xác định chỉ tiêu đến năm 2025, giá trị xuất khẩu đạt 250 triệu USD; rà soát lại chỉ tiêu tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ… Đây chính là một trong những nguyên nhân làm nên thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Một điểm mới trong Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội được xây dựng dự thảo và đưa ra thảo luận tại Đại hội. Trước đây, việc xây dựng chương trình hành động do Ban Chấp hành khóa mới thực hiện sau Đại hội, thì trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã được xây dựng và đưa ra bàn bạc, thảo luận ngay tại Đại hội, nhằm tạo sự thống nhất để lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra với kết quả cao nhất.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được xây dựng theo nguyên tắc rõ việc, rõ thời gian, cơ quan, địa phương nào làm và làm như thế nào. Với 18 chương trình cụ thể, trong đó nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, chương trình hành động đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi, trách nhiệm; trong đó, có nhiều ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số giải pháp cho từng chương trình cụ thể. Chẳng hạn như ở chương trình 5 “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ”, ngoài các giải pháp mà dự thảo đưa ra, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm giải pháp tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, gắn với đẩy mạnh phong trào nếp sống văn minh đô thị; hay ở chương trình 18 “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên”, đã có ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp… 

Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Ảnh: Văn Phương

 

Việc thảo luận, góp ý chương trình hành động ngay tại Đại hội đã tạo được diễn đàn dân chủ, phát huy tối đa trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu. Hoàn thành Ðại hội, Ban Chấp hành khóa XVI tiếp thu các ý kiến tham gia tại Đại hội, rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành để triển khai thực hiện ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đề ra

Một nguyên nhân khác cũng không kém phần quan trọng góp phần làm nên thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là các đại biểu đã “chọn mặt gửi vàng”, bầu được một Ban chấp hành đảm bảo các yêu cầu mà Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, năng lực của Đảng bộ. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI có 3 độ tuổi: dưới 40 tuổi, từ 40-50 tuổi, trên 50 tuổi, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của các thế hệ cán bộ; kết quả bầu cử cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số đều đạt tỷ lệ cao. Có đức, có tài, có uy tín và có triển vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã được Đại hội trao cho trọng trách lãnh đạo toàn Đảng bộ, quân và dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra sẽ phát huy trách nhiệm, thực sự là trung tâm đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển.

Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là kết quả tất yếu thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, thống nhất, hiệu quả của Đảng bộ tỉnh trong suốt thời gian qua, từ lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, đến xây dựng các dự thảo văn kiện, công tác nhân sự thực hiện đảm bảo quy trình, công tác cơ sở vật chất, tài liệu, trang trí khánh tiết được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi… Thành công này tạo nên sức mạnh to lớn, cổ vũ Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn, tranh thủ thời cơ mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác