Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

01/02/2022 13:12

Năm 2021 đi qua trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhưng tỉnh ta vẫn hoàn thành được “mục tiêu kép”, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu vẫn thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đây là kết quả từ tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt khó của hệ thống chính trị và đồng lòng, ủng hộ của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo ra bước khởi đầu thuận lợi và nền tảng vững chắc cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

Vì vậy, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tỉnh ta đã đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022 là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 10% trở lên, GRDP bình quân đầu người khoảng 52 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.000 tỷ đồng, có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025 giảm ít nhất 4%/năm...

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn với những biến động phức tạp, khó lường, kéo dài của đại dịch Covid-19, để thực hiện được những chỉ tiêu này là thách thức không nhỏ đối với cả hệ thống chính trị. Điều này, đòi hỏi các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh phải hành động quyết liệt, quyết tâm nhiều hơn nữa.

Ngay từ đầu năm các đơn vị đã hăng hái thi đua sản xuất. Ảnh: T.H

 

Vì vậy, cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, để tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngày 14/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 129/UBND-KTTH phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022. Qua đó, lan tỏa phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua do tỉnh phát động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, đây được xem là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Đồng thời, tiếp tục thi đua triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội.

Có thể nói, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.  Tỉnh ta đã triển khai thực hiện thành công nhiều phong trào thi đua như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”; đặc biệt là phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và mới đây là phong trào thi đua “Nhân dân tỉnh Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.  Qua các phong trào thi đua đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy được tiềm năng và lợi thế của tỉnh, trở thành động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Sắp đến, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 8 tháng Giêng, toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để tạo khí thế sôi nổi, thi đua yêu nước, hăng say lao động, sản xuất ở cấp, ngành, đơn vị, địa phương ngay từ những ngày đầu Xuân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn của năm 2022, việc đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua càng có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng lực để thực hiện thành công các nhiệm vụ của năm nay, tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 2021 – 2025.

Thiên Hương

Chuyên mục khác