Sức mạnh nêu gương

21/01/2019 06:40

Ngay trong những ngày đầu năm mới, nghe tin Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến và đi đến thống nhất ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đông đảo cán bộ, đảng viên đều bày tỏ sự đồng tình, niềm tin và kỳ vọng.

Không kỳ vọng sao được khi ngay sau Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW), Tỉnh ủy đã xây dựng Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự thảo quy định nêu rõ, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao phải gương mẫu nêu gương; trong đó, có các nội dung cần phải gương mẫu đi đầu thực hiện, có các nội dung cần phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống.

Càng kỳ vọng hơn, từ Quy định này lần nữa cho thấy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn nhận thức sâu sắc quan điểm, người lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu và phải được quản lý, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Thực ra, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên không phải là mới. Đảng ta đã ban hành nhiều quy định cụ thể về nêu gương và mới đây nhất là Quy định 08. Vấn đề là, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa một bước, nêu rõ những chức danh cần phải đặc biệt chú ý nêu gương, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Từ đây, người dân có thêm cơ sở để đánh giá, nhận xét đảng viên, đặc biệt là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, là những cán bộ, đảng viên giữ trọng trách cao. Cán bộ, đảng viên cũng từ đó mà tự răn mình, nghiêm khắc với bản thân, nỗ lực nêu gương, tránh mắc các nội dung kiên quyết chống.

Vì đáng buồn thay, nơi này, nơi nọ, lĩnh vực này, lĩnh vực kia vẫn còn những cán bộ, đảng viên xa dân, “nói không đi đôi với làm”, tham nhũng, lãng phí của công, cá nhân chủ nghĩa, bao che khuyết điểm cho nhau... gây bức xúc trong xã hội, làm mất niềm tin trong nhân dân.

Con số thống kê, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 7 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát theo chương trình, kế hoạch, đồng thời thành lập 2 đoàn kiểm tra xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với 1 tập thể và 2 cá nhân; cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở kiểm tra, giám sát 739 tổ chức đảng và 522 đảng viên, xem xét thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 154 đảng viên… trở nên “biết nói” hơn bao giờ hết.

Không ai hiểu được bản chất con người mình bằng chính mình. Kiểm soát hành vi của mình tốt hay không là nhờ ý chí, bản lĩnh và sự tu dưỡng không ngừng. Không để những “con sâu” cứ mãi “làm rầu nồi canh”, cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xem xét thi hành kỷ luật thì việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao vừa có tính răn đe, vừa có tính giáo dục, tạo sức đề kháng lớn là hết sức cần thiết.

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc, là thực hành đạo đức cách mạng, là học tập và làm theo lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nêu gương, trước hết, phải từ trên xuống dưới, từ người lãnh đạo cấp cao đến cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở. Nêu gương là để hướng dẫn nhân dân làm theo, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Nêu gương phải gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm và chống chủ nghĩa cá nhân. Nêu gương, Đảng ta, Đảng bộ tỉnh ta càng nâng cao năng lực và sức chiến đấu, niềm tin của nhân dân với Đảng sẽ ngày càng bền chặt hơn và mọi nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống.

Và một khi, “ngọn lửa” của niềm tin đã “cháy” lên chắc chắn sẽ trở thành động lực để chúng ta vượt khó thành công, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong năm và hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Đổi mới bắt đầu bằng tư duy mới. Nêu gương làm nên sức sống mới, sức mạnh mới. Chắc chắn năm Kỷ Hợi 2019 đến với mỗi người Kon Tum bằng những dự cảm tốt lành để vững tin đi tới.

Liễu Hạnh

Chuyên mục khác