Sức lan tỏa cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

15/02/2022 06:11

Ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 08-KL/TU, về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đã tạo ra sức lan tỏa rộng lớn và những tín hiệu đáng mừng.

Ngay từ những tháng đầu tiên bắt đầu triển khai Cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện Cuộc vận động với 350 đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh về dự. Tại buổi lễ, Thường trực Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, ban thường vụ các huyện, thành ủy, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai Cuộc vận động rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại buổi lễ phát động, UBND tỉnh tiến hành ký kết chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. Đồng thời, 10/10 huyện, thành phố cũng tổ chức lễ phát động và triển khai thực hiện Cuộc vận động ở các địa phương.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Loong, huyện Ngọc Hồi hướng dẫn người DTTS cách trồng lúa nước. Ảnh: ĐN

 

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là yếu tố hàng đầu để thực hiện thắng lợi Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS về mục đích, nội dung và ý nghĩa của Cuộc vận động phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở. Qua đó, nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú đã được triển khai như việc phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, phóng sự tuyên truyền về thực hiện Cuộc vận động, đặc biệt là các phóng sự về gương điển hình đồng bào DTTS tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và 1 hội nghị tại xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei thu hút hàng trăm lượt người DTTS nghèo và cận nghèo về dự và tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền Cuộc vận động lồng ghép trong việc duy trì các mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thu hút trên 700 lượt người tham gia.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng đến 100% các hộ đồng bào DTTS thông qua các cuộc họp của thôn, làng, tổ dân phố và các buổi sinh hoạt của các đoàn thể nhân dân ở khu dân cư; tổ chức các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề, phát huy vai trò của dòng họ, người tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong việc vận động nhân dân tham gia thực hiện; vận động đồng bào DTTS tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng cây ăn trái, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Nhờ vậy, Cuộc vận động từng bước tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người DTTS, một bộ phận người dân không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình tự lực vươn lên thoát nghèo bằng chính nội lực của mình; nhiều thôn, làng thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bỏ dần những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe và môi trường. Nhiều hộ gia đình đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc nuôi, dạy con cháu, tự nguyện đưa con, em trong độ tuổi đến trường, tham gia các lớp học bổ túc văn hóa, xóa mù chữ; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình để có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng con tốt hơn. Nhiều hộ gia đình đã thay đổi dần cách thức trong lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn; biết tiếp thu, học hỏi cái mới, tiến bộ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và năng lực tổ chức sản xuất của gia đình; biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư cho tái sản xuất.

Qua gần 1 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong triển khai thực hiện. Từ đó đã huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, nhất là đồng bào DTTS, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, từng bước xóa bỏ các hủ tục, thay đổi cách thức lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách thức làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của mình. Cuộc vận động đã mang lại những hiệu quả thiết thực với 8 chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 đều đạt và vượt, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, Cuộc vận động đã từng bước đi vào cuộc sống của đồng bào DTTS, gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động. Đó chính là việc kết hợp giữa công tác khảo sát đặc điểm tình hình mọi mặt của khu dân cư với việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ xã, ban quản lý các thôn, làng cho đến việc tổ chức các hình thức tuyên truyền vận động trực tiếp tới các hộ đồng bào DTTS và đặc biệt là việc lựa chọn các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS để hỗ trợ, giúp đỡ làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình để vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó đã tạo ra sức lan toả đối với các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS tại khu dân cư, để họ có thể học tập và làm theo.

DƯƠNG ĐỨC NHUẬN

Chuyên mục khác