Sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

26/07/2022 13:08

“Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ quan trọng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Đây vừa là tình cảm, vừa trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với những người, gia đình đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Khắc ghi lời căn dặn của Người và xác định công tác thương binh liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, Đảng bộ, chính quyền cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hành động, việc làm thiết thực để chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có 5.127 người đang hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng, trong đó 4.256 người có công, 871 người là thân nhân hưởng tuất. Những năm qua, các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động các đơn vị, tổ chức nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, hằng năm, tỉnh cũng thường xuyên triển khai rà soát để nắm rõ thông tin các hộ gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn về đời sống, từ đó có các giải pháp phù hợp hỗ trợ phát triển kinh tế; đồng thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con thương, bệnh binh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc tặng quà Tết bà Võ Thị Tờ (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) - người có công với cách mạng. Ảnh: T.H

 

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, song song với việc chi trả kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi động viên, trao tặng 10.017 suất quà cho người có công trong nhân dịp lễ, tết. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết chế độ điều dưỡng cho 2.200 người và đưa 54 người có công viếng lăng Bác. Các ngành, địa phương đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, giải quyết thủ tục di chuyển 2 mộ về an táng tại quê hương của liệt sĩ và sửa chữa, nâng cấp 6 công trình ghi công liệt sĩ.

Cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh với tinh thần, nghĩa cử cao đẹp cũng đã có nhiều việc thiết thực, đóng góp vào phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Việc huy động nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và toàn xã hội đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, góp phần giúp họ cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đến nay, đã có 99,82% hộ gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách ngày càng được cải thiện. 102/102 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. 

Có thể thấy, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình chính sách, người có công đã thật sự trở thành phong trào rộng khắp và là nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (ngày 27/7), các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng chính sách càng được được chú trọng, tăng cường hơn.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) năm nay cũng là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta tôn vinh và tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm, trong dịp này, rất nhiều nhiều hoạt động đã và đang được các cấp, các ngành triển khai như tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Thương binh- Liệt sĩ, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ; biểu dương các tập thể và cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, người có công tiêu biểu; chỉnh trang các nơi thờ cúng liệt sĩ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; đồng thời, tổ chức thăm hỏi và tặng quà người có công.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhần dân, nhất là thế hệ trẻ, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” là tình cảm và cũng là bổn phận, trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội, để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công đầy đủ hơn, ấm áp hơn. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

THIÊN HƯƠNG

Chuyên mục khác