Rộn ràng khí thế, son sắt niềm tin

25/01/2021 06:06

Những ngày này, khắp các nẻo đường, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh ta đều rực rỡ sắc màu đỏ thắm của cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Kon Tum hân hoan, vui mừng chào đón sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng lớn lao.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc định hướng tương lai của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Vì thế, Đại hội được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước đặc biệt quan tâm.

Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp và cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt là cơ sở quan trọng để Đảng ta tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đặc biệt, văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, bài bản, chu đáo, lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Đây là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Công tác nhân sự luôn là vấn đề hệ trọng của mỗi kỳ đại hội. Vì vậy, vấn đề này Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XII chuẩn bị kỹ càng, lựa chọn cẩn thận, chắc chắn dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, quy hoạch và phẩm chất, năng lực để trình Đại hội XIII xem xét, tín nhiệm và bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới những người hội tụ đủ các yếu tố đức và tài để lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ mới.

Những tuyến đường rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội. Ảnh: T.H

 

Với phương châm được xác định: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển; cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới để thực hiện mục tiêu  “đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, có thể thấy nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật trên mọi mặt.  Kinh tế - xã hội đất nước có những chuyến biến tích cực, đời sống người dân được nâng cao hơn cả về vật chất và tinh thần.  Đặc biệt, năm 2020, trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, thiên tai đã tác động không nhỏ tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cả nước, nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tạo dấu ấn trong năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020.

Nhìn một cách tổng quát có thể thấy, trong nhiệm kỳ qua, đất nước ta đã đạt được nhiều “thành tựu kép”, đó là “Vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Ổn định kinh tế vĩ mô - duy trì đà tăng trưởng”, “vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo an sinh xã hội”…như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Những thành tựu này là kết tinh của sức sáng tạo, sự phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng và tự hào khẳng định: Suốt nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu biến động khó lường; bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đã đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để sắp tới chúng ta tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới”.

Thành tựu trong cả nhiệm kỳ và công tác chuẩn bị chu toàn của Đảng đã tạo dựng, củng cố niềm tin của quân, dân cả nước cũng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh ta vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sự kiện trọng đại này sẽ khơi dậy khí thế mới, động lực mới để đất nước tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng trên con đường phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thùy Hương

Chuyên mục khác