Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

07/08/2023 13:06

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Vì vậy, các cấp, các ngành của tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp để xây dựng chính quyền thân thiện, công khai minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư, “ mở lối” cho phát triển.

Những năm qua, tỉnh ta tích cực chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 16/5/2022 “về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu chung là tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, năng lực cạnh tranh ngày càng cao nhằm thu hút tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ảnh: T.H

 

UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đề ra các giải pháp thiết thực với quyết tâm cao. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn tháo gỡ những khó khăn liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, tài sản công; thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh để kiểm tra, đôn đốc và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém.Đẩy mạnh việc cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Với những giải pháp đồng bộ và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Nhiều thủ tục hành chính đã được cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết; việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số ngày càng phổ biến, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước; công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư được đổi mới.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh cuối tháng 7, UBND tỉnh cho hay, năm 2022 chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) xếp hạng 37/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng tới 24 bậc và là thứ hạng cao nhất tỉnh đạt được kể từ năm 2006 đến nay. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cũng được cải thiện, đạt 81,35 điểm, xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2021. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tăng 2 bậc so với năm 2021, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố.

Việc thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,8%, xếp hạng 22/63 tỉnh, thành trên cả nước và cao nhất khu vực Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã khẳng định: Đây là kết quả đáng tự hào và minh chứng cho tinh thần “đổi mới, sáng tạo, đồng hành” và sự nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Kon Tum trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các cấp, ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Trong đó, đáng nói là tinh thần trách nhiệm và tính năng động, sáng tạo của một bộ phận cán bộ, nhất là người đứng đầu chưa cao; có lúc, có nơi còn nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Công tác phối hợp của các sở, ngành, địa phương chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ, có việc còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm chậm tiến độ xử lý công việc, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, những kết quả đạt được chỉ là thành công bước đầu. Để giữ vững và phát huy được kết quả này là thách thức lớn, đòi hỏi các ngành, các cấp phải không ngừng quyết tâm nỗ lực, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành.

Năm nay, tỉnh ta đặt mục tiêu giữ vững và phấn đấu tăng bậc các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index so với năm 2022; trong đó, chỉ số PCI năm 2023 đạt thứ hạng từ 30-35/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Mục tiêu đến năm 2025, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc nhóm khá của cả nước; chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm 30/63 tỉnh, thành phố; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%.

Tin tưởng với sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành, sự chung tay của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2020-2025 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Thùy Hương

Chuyên mục khác