Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

20/11/2023 06:07

Lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn gắn liền với truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo và ngày càng tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng xã hội văn minh, giàu mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh ta xây dựng tỉnh nhà ngày càng ổn định và phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh truyền thống đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân cả nước đoàn kết phấn đấu thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đưa đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thực tiễn trong suốt mấy mươi năm qua kể từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tuyên truyền, vận động nhân dân dấy lên nhiều phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo” đã góp phần vun đắp tình đoàn kết ngày càng gắn bó keo sơn giữa mọi tầng lớp nhân dân, giữa các dân tộc anh em, tôn giáo, trí thức, tạo ra sự đồng thuận cao, sức mạnh to lớn cùng nhau gánh vác nhiệm vụ, công việc chung của địa phương, của đất nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bà con thôn Ia Đal, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai vui mừng chào đón đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Ảnh: DĐN

 

Để phát huy tinh thần đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, vận động các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tạo mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, để “Đảng gần dân, dân tin Đảng”, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng.

Không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thể hiện tốt vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đoàn kết thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước “vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Một trong những nét nổi bật của sức mạnh khối đại đoàn kết trong những năm qua chính là sự chung sức, chung lòng của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian vừa qua, đất nước nói chung, tỉnh ta nói riêng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức hết sức gay gắt bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng nhờ sự đoàn kết đồng lòng, chung lưng đấu cật, nhường cơm sẻ áo của đồng bào cả nước cũng như của tỉnh, những chuyến hàng đầy ắp tình người, tinh thần “tương thân, tương ái” kịp thời chuyển đến vùng dịch để cứu giúp, hỗ trợ hàng triệu người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp và phát huy vai trò đoàn kết toàn dân của Mặt trận, tỉnh ta nói riêng, đất nước nói chung sớm khống chế được dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế.

Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Ia Đal, nhiều hộ gia đình khó khăn được Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà. Ảnh: D.Đ.N

 

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phát huy tốt tinh thần đoàn kết, phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; Cuộc vận động “Vì người nghèo” được triển khai thực hiện hiệu quả. 

Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động được 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 43 căn nhà “Đại đoàn kết”; trao tặng 438 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa luôn được tiếp tục quan tâm thực hiện. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Ngày hội bánh chưng xanh năm 2023 trên địa bàn tỉnh, huy động được 4,584 tỷ đồng, tổ chức tại 587 điểm thôn, làng, thu hút được 94.514 hộ gia đình tham gia.

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào dịp tháng 11 hằng năm - nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930), Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tất cả các thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (giai đoạn 2003-2023), các thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện của UBND, các tổ chức chính trị- xã hội, hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở và đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc qua các năm đều có sự đổi mới theo hướng đa dạng hình thức, nội dung, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phù hợp với điều kiện thực tế các địa phương, đã trở thành hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là dịp phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, kiên định niềm tin với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác