Phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám, vững bước phát triển

21/08/2023 06:05

Cách đây 78 năm, trong mùa Thu Cách mạng Tháng Tám, với khát vọng “độc lập - tự do”, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã vùng lên nổi dậy, khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Phát huy tinh thần cách mạng, suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện khát vọng xây dựng Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đây là mốc son chói lọi, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám thành công, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Lật lại trang sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Kon Tum tuy chưa tổ chức cơ sở của Mặt trận Việt Minh và cũng chưa có tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, nhưng dưới ánh sáng cách mạng của Đảng, ảnh hưởng của Mặt trận Việt Minh, nhân dân Kon Tum đã đồng lòng đứng lên giành quyền làm chủ, đồng bào các dân tộc tỉnh ta đã hăng hái nổi dậy giành chính quyền. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Kon Tum diễn ra nhanh gọn, thắng lợi trọn vẹn, không đổ máu, hòa nhập với cao trào Tổng khởi nghĩa của cả nước.

Cùng với đất nước, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở tỉnh Kon Tum đánh dấu một sự thay đổi tích cực chưa từng có ở mỗi một con người, ở từng gia đình và toàn xã hội, kết thúc gần thế kỷ dưới ách thống trị của thực dân phong kiến và tay sai.

Thành phố Kon Tum rực rỡ cờ hoa hướng tới kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công. Ảnh: T.H

 

Ngay sau khi giành thắng lợi, Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Kon Tum nhanh chóng được thành lập. Từ cuối năm 1945, các chi bộ đảng ở tỉnh Kon Tum được hình thành và tiến tới thành lập Tỉnh ủy lâm thời Kon Tum (tháng 2/1946).

Từ mùa Thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, người dân Kon Tum luôn một lòng theo Đảng, theo cách mạng, tiếp tục đứng lên chiến đấu chống lại ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống cách mạng, trong công cuộc kiến thiết đất nước, quê hương, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vẫn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn để xây dựng quê hương. Đặc biệt, từ sau khi thành lập  lại tỉnh (12/8/1991) đến nay, với tinh thần tự lực, tự cường, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo chính quyền các cấp, nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế- xã hội và giành được những kết quả tích cực.

Từ một tỉnh nghèo, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, kinh tế chậm phát triển, đời sống người dân khó khăn, Kon Tum đã và đang có những bước chuyển mình ấn tượng trên mọi mặt.

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng khá. Trong giai đoạn 2002-2020, tỉnh ta đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,18%/năm. Từ năm 2021 đến nay, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn thuộc nhóm cao trong vùng Tây Nguyên. Năm 2022 đạt 9,5% và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 6,8%, đứng thứ 22/63 tỉnh thành trên cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tiềm năng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo được khai thác và phát huy hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, GRDP bình quân đầu người (cuối năm 2022) đạt 52,44 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,86%. Diện mạo nông thôn và đô thị không ngừng đổi mới với 42/85 xã đã được công nhận đạt xã nông thôn mới. Thành phố Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt đô thị loại II (theo Quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 10/1/2023).

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch được đầu tư, góp phần phá thế ngõ cụt, tạo nên hành lang kết nối với các tỉnh lân cận; hệ thống đường liên thôn, liên xã đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân. Giáo dục, y tế cũng có những tiến bộ vượt bậc với 188 trường đạt chuẩn quốc gia hiện có, 99% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

 Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh ngày càng được củng cố vững chắc.

Nhìn lại chặng đường 78 năm từ mùa Thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, có thể thấy, với khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum luôn phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, biến khó khăn, thách thức thành động lực đưa tỉnh Kon Tum từng bước vượt qua các chặng đường khó khăn để ngày càng phát triển. Cùng với cả nước, tỉnh Kon Tum đang vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin tưởng rằng, phát huy truyền thống cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, với sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Kon Tum phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Thùy Hương

Chuyên mục khác