Niềm tin và trách nhiệm

03/08/2020 13:05

Đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính là nơi gửi gắm niềm tin của toàn thể quần chúng nhân dân đối với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu mà đại hội đã sáng suốt lựa chọn.

Vậy là đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã và đang diễn ra, thành công tốt đẹp gần nửa chặng đường. Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sự kiện này là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc quyết định vận mệnh của đất nước, của dân tộc trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đất nước, hội nhập và toàn cầu hóa; giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay.

Là người được dự và đưa tin nhiều đại hội đảng các cấp của các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn tỉnh, tôi đã được trực tiếp chứng kiến cũng như hòa vào không khí trang trọng của đợt sinh hoạt chính trị của các chi bộ, đảng bộ, để rồi cảm nhận, ghi nhận được tinh thần làm việc của các đại biểu hết sức trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn và khách quan suốt trong quá trình diễn ra đại hội.

Đặc biệt là đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương vừa qua, các đại biểu đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình...

Bỏ phiếu tín nhiệm bầu Bí thư Huyện ủy Ia H'Drai nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐN

 

Và cũng chính nhờ thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế ấy, đại hội đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm để có những biện pháp, giải pháp phù hợp, đúng đắn nhằm quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ tới. Và cũng với tinh thần trách nhiệm như vậy, các cấp ủy đảng mới tiếp tục khẳng định, giữ vững được vị thế, uy tín của Đảng đối với niềm tin của quần chúng nhân dân.

Và cũng tại đại hội đảng các cấp, với tinh thần trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân vô điều kiện”, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, dành nhiều thời gian tập trung thảo luận kỹ các văn kiện trình đại hội; nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, đơn vị mình trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương mình và thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, cơ quan mình để có những giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ tới, thể hiện quyết tâm chính trị cao của đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội cấp mình đề ra.

Thành công lớn nhất của đại hội chính là bầu ra được ban chấp hành đảng bộ khóa mới có đức, có tài để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của địa phương, của cơ quan, đơn vị mình mà đại hội đã đề ra.

Và cũng là người trực tiếp dự đưa tin đại hội, tôi cũng đã được chứng kiến được quy trình bỏ phiếu bầu cử nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Tại đại hội, khi nghe thông qua đề án nhân sự bầu ban chấp hành khóa mới, mới thấy được công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công khai, gắn với quy hoạch, đảm bảo về tiêu chuẩn, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc… Việc chuẩn bị nguồn nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra đều có số dư theo quy định; tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của nhân sự ứng cử cấp ủy các cấp đạt yêu cầu.

Từng đại biểu dự đại hội cũng đã đề cao tinh thần trách nhiệm, cân nhắc, lựa chọn những đại biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có kiến thức và năng lực, có phong cách làm việc dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nói đi đôi với làm để bầu vào cấp ủy mới cấp mình.

Tuy đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một số đảng bộ huyện trên địa bàn tỉnh chưa tiến hành đại hội, nhưng từ những kết quả đã đạt được trong đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở phạm vi tỉnh thời gian qua, có thể thấy nhiều nét nổi bật và những tín hiệu vui.

Đó là trước khi các kỳ đại hội diễn ra, Tỉnh ủy và huyện ủy, đảng ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII), đồng thời hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng, đề ra chương trình, kế hoạch, thời gian tiến hành đại hội đảng cấp cơ sở và trên cơ sở. Các báo cáo chính trị của các cấp ủy đảng được chuẩn bị nghiêm túc, đánh giá đúng tình hình ở cơ sở, địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, các chi bộ, đảng bộ cũng đã sớm ban hành dự thảo văn bản và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện được triển khai đến từng chi bộ trực thuộc. Ngoài ra, báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy trình bày tại đại hội đều thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá những ưu điểm, hạn chế về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua và rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt, công tác lựa chọn nhân sự của các đại hội được chuẩn bị kỹ, cẩn thận, chắc chắn dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, quy hoạch và phẩm chất, năng lực.  Điều này đã thể hiện được quy trình của công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí cán bộ của tập thể cấp ủy và sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ được lựa chọn.

Đến nay, hầu hết các đại hội khi thực hiện bầu ban chấp hành khóa mới và lấy phiếu tín nhiệm bầu bí thư đều đạt tỷ lệ số phiếu trúng cử rất cao, nhiều nơi đạt 100%. Đây cũng chính là tín hiệu vui, thể hiện được uy tín, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của những đồng chí được bầu giữ cương vị lãnh đạo và cấp ủy mới.

Hiện nay, Ðảng ta tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực của đời sống xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, tạo xung lực mới thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính là nơi gửi gắm niềm tin của toàn thể quần chúng nhân dân đối với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu mà đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra. Các đại biểu ở các đại hội đã không phụ lòng tin và thể hiện trách nhiệm của mình trước Đảng và nhân dân.                                       

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác